Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
woensdag 4 augustus 2021Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit op locatie Nieuwmoerseweg 21 in Achtmaal

Op 29 juni 2021 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Nieuwmoerseweg 21 in Achtmaal. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z21-003756

De melding betreft het stoppen met de varkenshouderijtak en het oprichten van een logiesfunctie met 6 camperplaatsen en ondersteunende voorzieningen.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z21-003756 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.