Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
woensdag 11 augustus 2021Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit op locatie Bloemstraat 1 BEDR in Wernhout

Op 1 juli 2021 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Bloemstraat 1 BEDR in Wernhout. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z21-003921

De melding betreft het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z21-003921 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.