Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere melding
Publicatiedatum:
woensdag 25 augustus 2021Kennisgeving ontvangst melding Mobiel breken bouw- en sloopafval op locatie Tiggeltsestraat 9 in Rijsbergen

Burgemeester en wethouders van gemeente Zundert, gelet op artikel 4 lid 3 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, maken bekend, dat bij hen op 17-8-2021 de volgende melding in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingekomen:

 

• Voor de locatie Tiggeltsestraat 9 in Rijsbergen.

 

De puinbreker zal in werking zijn in de periode week 36 tot en met week 48 van 2021, voor naar verwachting hoogstens 2 dagen. Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofhinder. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.