Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 25 augustus 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsruimte op locatie Beekzicht kavel nummer 6 in Zundert

De gemeente Zundert heeft op 18 augustus 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-003558 voor het oprichten van een bedrijfsruimte op locatie Beekzicht kavel nummer 6 in Zundert te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-003558 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.