Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 25 augustus 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor 2 bedrijfswoningen met in-/uitrit op locatie Zwart Moerken 8 en 8a in Rijsbergen

Op 15 augustus 2021 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor 2 bedrijfswoningen met in-/uitrit op locatie Zwart Moerken 8 en 8a in Rijsbergen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-004582. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Inrit/Uitweg

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.