Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere vergunning
Publicatiedatum:
woensdag 25 augustus 2021Kennisgeving : verklaring van geen bezwaar Dorpenomloop Rucphen op locatie in de gemeente Zundert

De gemeente Zundert heeft op 24 augustus 2021 een besluit genomen op : een verzoek met zaaknummer Z21-003816 om een verklaring van geen bezwaar Dorpenomloop Rucphen op de Hoekvensedreef en de Roosendaalsebaan in de gemeente Zundert.

De verklaring van geen bezwaar is verleend.

Het besluit heeft betrekking op:

  • Verklaring van geen bezwaar voor het gebruik van wegen

Voor een getroffen verkeersmaatregel kunt u de website van de gemeente Zundert raadplegen. Gemeente Zundert > Evenementen, onderwijs, verkeer > Wegwerkzaamheden

Inzage

Heeft u vragen of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie Z21-003816 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Procedure

Bent u belanghebbende, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door een brief te sturen naar: De burgemeester van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start één dag na toezending van het besluit aan de aanvrager op 24 augustus 2021 en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.