Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 1 september 2021Rectificatie publicatie ontwerpbestemmingsplan “Hoek Luitertweg - Heischoorstraat” Klein Zundert

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert heeft op 4 augustus 2021 bekendgemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan “Hoek Luitertweg - Heischoorstraat” met ingang van 5 augustus 2021 voor de duur van 6 weken ter inzage ligt in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van maximaal 3 ruimte voor ruimte-woningen mogelijk, waarvan twee rechtstreeks en één middels een wijzigingsbevoegdheid, op de hoek van de Luitertweg en Heischoorstraat in Klein Zundert.

 

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Verbouwen en verhuizen → Bestemmingsplannen → (Voor)ontwerp’.

 

Rectificatie: inzagetermijn tot en met woensdag 15 september 2021

In de Zundertse Bode van 4 augustus 2021 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ¨Hoek Luitertweg – Heischoorstraat¨. Abusievelijk was in die kennisgeving de inzagetermijn van donderdag 5 augustus 2021 tot woensdag 15 september 2021 opgenomen. De inzagetermijn van 6 weken loopt echter vanaf donderdag 5 augustus 2021 tot en met woensdag 15 september 2021.

 

Zienswijze indienen

Iedereen kan een zienswijze indienen gedurende de termijn van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.