Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 1 september 2021Ontwerp bestemmingsplan ¨Klein Zundertseweg 1, 1a en ongenummerd naast 26, te Klein Zundert (De Maalderij)¨

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ¨ Maalderij, Klein Zundert ¨ ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de herontwikkeling van de locatie Klein Zundertseweg 1 in Klein Zundert tot 4 grondgebonden woningen en 3 appartementen mogelijk, voorziet in het behoud van de bedrijfsbestemming op de locatie Klein Zundertseweg 1a en maakt de realisatie van 1 grondgebonden woning mogelijk op de locatie tegenover de Klein Zundertseweg 1 (ongenummerd, naast Klein Zundertseweg 26).

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 2 september 2021 tot en met woensdag 1 3 oktober 2021 voor zes weken ter inzage in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel. 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl ( NL.IMRO.0879.BPmaalderij-ON01 ) of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen – Bestemmingsplannen – ontwerp.

 

Zienswijze indienen

Iedereen kan een zienswijze indienen gedurende de termijn van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.