Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
woensdag 8 september 2021Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit op locatie Molenzicht 4 in Zundert

Op 30 juli 2021 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Molenzicht 4 in Zundert. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z21-004358.

De melding betreft het realiseren van1 gesloten bodemenergiesysteem.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z21-004358 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.