Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
woensdag 8 september 2021Kennisgeving ontvangst melding lozing buiten inrichting op locatie Hoge Dreef 1 in Zundert

Op 14 juli 2021 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Hoge Dreef 1 in Zundert. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z21-004029

De melding betreft het realiseren van 1 gesloten bodemenergiesysteem.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z21-004029 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.