Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
woensdag 8 september 2021Kennisgeving ontvangst melding lozing buiten inrichting op locatie Burgemeester Manderslaan 52 in Zundert

Op 29 juli 2021 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Burgemeester Manderslaan 52 in Zundert. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z21-004330

De melding betreft het realiseren van 1 gesloten bodemenergiesysteem.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z21-004330 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.