Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere vergunning
Publicatiedatum:
vrijdag 17 september 2021Kennisgeving ontheffing artikel 35 Alcoholwet en acceptatie melding klein evenement op 18 september 2021 voor muziekoptreden op locatie tuin achter Sint Bavostraat 79 in Rijsbergen

De burgemeester van de gemeente Zundert heeft op 15 september 2021 een besluit genomen op de aanvraag om ontheffing met zaaknummer Z21-005064 artikel 35 Alcoholwet en acceptatie melding klein evenement (Z21-004655) op 18 september 2021 voor muziekoptreden op locatie tuin achter Sint Bavostraat 79 in Rijsbergen.

De ontheffing is verleend en met de melding is ingestemd.

Het besluit heeft betrekking op:

  • Ontheffing artikel 35 Alcoholwet

  • Melding vergunningsvrij evenement

Inzage

Heeft u vragen of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie Z21-005064 of Z21-004655 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Procedure

Bent u belanghebbende, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door een brief te sturen naarde burgemeester van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start één dag na toezending van het besluit aan de aanvrager op 15 september 2021 en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.