Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 22 september 2021Wijzigingsplan Altenaarweg 6 te Rijsbergen onherroepelijk

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het wijzigingsplan ¨Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Altenaarweg 6¨ te Rijsbergen onherroepelijk is geworden.

 

Het plan betreft de wijziging van het bouwvlak ten behoeve van de bouw van een kas.

Het vastgestelde wijzigingsplan heeft van 7 juli tot en met 18 augustus 2021 ter inzage gelegen. Daarop is geen beroep ingesteld.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl