Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
evenementenvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 27 oktober 2021Kennisgeving evenementenvergunning voor het organiseren van Canicross Zundert op 7 november 2021 vanuit Laarse Heistraat 10

De burgemeester van de gemeente Zundert heeft op 25 oktober 2021 een besluit genomen opde aanvraag om een vergunning met zaaknummer Z21-004803 voor het organiseren van Canicross Zundert op 7 november 2021 vanuit de Laarse Heistraat 10 in Zundert.

De evenementenvergunning is verleend

 

Procedure

Bent u belanghebbende, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door een brief te sturen naar deburgemeester van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start één dag na toezending van het besluit aan de aanvrager op 25 oktober 2021en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.