Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
woensdag 10 november 2021Kennisgeving ontheffing artikel 35 Alcoholwet Novemberfeest 12 t/m 14 november 2021 op locatie Sporthal Onder de Mast, Onder de Mast 4 in Zundert

De burgemeester van de gemeente Zundert heeft op 8 november 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z21-005272 voor ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het houden van Novemberfeesten 12 t/m 14 november 2021 op locatie Sporthal Onder de Mast, Onder de Mast 4 in Zundert.

De ontheffing is verleend.

Inzage

Heeft u vragen of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie Z21-005272 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

KEUZEVELD:

Procedure

Bent u belanghebbende, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door een brief te sturen naar de burgemeester van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start één dag na toezending van het besluit aan de aanvrager op 8 november 2021 en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.