Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
donderdag 15 december 2016

Besluit

 

Van

Dagelijks Bestuur van de BWB

Onderwerp Datum

CAR-UWO deel 7 jaar 2016, 30 september 2016

Revisie integrale toelichting bij de CAR-UWO

 

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

gelezen:

het voorstel met bovenaangehaald onderwerp;

gezien:

de beraadslagingen op voornoemde datum;

gelet op:

artikel 18 lid d van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

besluit:

  • 1.

    De door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden als gevolg van de circulaire van 31 mei 2016 (kenmerk U201600848 per 1 januari 2016 op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling Belastingsamenwerking West-Brabant overeenkomstig de digitale bijlage (ter inzage ten kantore van de BWB te Etten-Leur);

  • 2.

    De in digitale bijlage opgenomen nieuwe integrale toelichtingen per 1 april 2016 onder intrekking van de huidige toelichtingen op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

  • 3.

    In te stemmen met de communicatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 september 2016.

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Belastingsamenwerking West-Brabant;

de waarnemend secretaris, de voorzitter,

de heer R.B.J. Naaktgeboren drs. Th.J.J.M. Schots