Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
dinsdag 16 augustus 2016

Besluit

 

Van Agendapunt

het Dagelijks Bestuur van de BWB 11

Onderwerp Datum

CAR-UWO deel 6 jaar 2016 03 juni 2016

FLO-overgangsrecht

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

gelezen:

het voorstel met bovenaangehaald onderwerp;

gezien:

de beraadslagingen op voornoemde datum;

gelet op:

artikel 18 lid d van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

besluit:

  • 1.

    om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 21 april 2016 (ECWGO/U201600650) per 1 januari 2016 op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling Belastingsamenwerking West-Brabant overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel;

  • 2.

    in te stemmen met de communicatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 03 juni 2016.

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Belastingsamenwerking West-Brabant;

de waarnemend secretaris, de voorzitter,

de heer R.B.J. Naaktgeboren drs. Th.J.J.M. Schots

Bijlagen

Van Agendapunt

het Dagelijks Bestuur van de BWB 11

Onderwerp Datum

CAR-UWO deel 6 jaar 2016 03 juni 2016

FLO-overgangsrecht

Bijlage Wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling Belastingsamenwerking West-Brabant als gevolg van de circulaire van 21 april 2016 (ECWGO/U201600650) per 1 januari 2016

A Artikel 9b:22a, tweede lid, wordt vervangen door

2 De leeftijdsafhankelijke factor bedraagt

In de toelichting wordt de passage ‘Stel dat op leeftijd…. € 10.000 is.’ vervangen door ‘Stel dat

op de leeftijd van 62 jaar een bedrag gegenereerd moet zijn van € 10.000 (fictief bedrag). Om

dit te bereiken moet, bij de rendementen die ABP verwacht op de leeftijd van 53 jaar een

bedrag van € 7.800 gestort worden (€ 10.000 x 0,780). Als er op een later moment dan op 53-

jarige wordt gestort, dan wordt het te storten bedrag ieder jaar hoger.’

B Artikel 9b:45a, tweede lid, wordt vervangen door

2 De leeftijdsafhankelijke factor bedraagt

In de toelichting wordt de passage ‘Stel dat op leeftijd…. € 10.000 is.’ vervangen door ‘Stel dat

op de leeftijd van 62 jaar een bedrag gegenereerd moet zijn van € 10.000 (fictief bedrag). Om

dit te bereiken moet, bij de rendementen die ABP verwacht op de leeftijd van 53 jaar een

bedrag van € 7.800 gestort worden (€ 10.000 x 0,780). Als er op een later moment dan op 53-

jarige wordt gestort, dan wordt het te storten bedrag ieder jaar hoger.