Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
dinsdag 16 augustus 2016

Besluit

 

het Dagelijks Bestuur van de BWB

Onderwerp Datum

CAR-UWO deel 4 jaar 2016 03 juni 2016

Cao Gemeenten: salarisverhoging

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

gelezen:

het voorstel met bovenaangehaald onderwerp;

gezien:

de beraadslagingen op voornoemde datum;

gelet op:

artikel 18 lid d van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

besluit:

  • 1.

    om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 7 april 2016, ECWGO/U201600159 per 1 januari 2016 en 1 januari 2017 op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling Belastingsamenwerking West-Brabant overeenkomstig de bijlagen bij dit voorstel;

  • 2.

    in te stemmen met de communicatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 03 juni 2016.

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Belastingsamenwerking West-Brabant;

de waarnemend secretaris, de voorzitter,

de heer R.B.J. Naaktgeboren drs. Th.J.J.M. Schots

Bijlagen

Van Agendapunt

het Dagelijks Bestuur van de BWB 9

Onderwerp Datum

CAR-UWO deel 4 jaar 2016 03 juni 2016

Cao Gemeenten: salarisverhoging

Bijlage 1 Wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling Belastingsamenwerking West-Brabant als gevolg van de circulaire van 7 april 2016 (ECWGO/ U201600159)

CAR-tekst met toelichting per 1 januari 2016

A. Bijlage 1, Salarisverhoging, wordt als volgt aangevuld:

Met ingang van 1 januari 2016 worden de schaalbedragen verhoogd met 3,0%.

A. Bijlage 2, Salaristabel gemeenteambtenaren, oude structuur, komt te vervallen.

Bijlage 2 Wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling Belastingsamenwerking West-Brabant als gevolg van de circulaire van 7 april 2016 (ECWGO/ U201600159)

CAR-tekst met toelichting per 1 januari 2017

A.Bijlage 1, Salarisverhoging, wordt als volgt aangevuld:

A. Met ingang van 1 januari 2017 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,4%.

Bijlage 3 Wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling Belastingsamenwerking West-Brabant als gevolg van de circulaire van 7 april 2016 (ECWGO/ U201600159)

CAR: bijlage IIa

Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 januari 2016, nieuwe structuur

periodiek

Schaal

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1492

1526

1565

1610

1656

1766

1982

2268

2517

2715

1

1526

1578

1630

1682

1736

1847

2065

2360

2625

2842

2

1564

1629

1694

1754

1814

1927

2149

2452

2732

2967

3

1601

1680

1759

1825

1893

2008

2232

2544

2839

3094

4

1638

1732

1823

1897

1973

2089

2316

2636

2946

3221

5

1676

1783

1888

1969

2051

2169

2399

2728

3053

3347

6

1713

1833

1953

2041

2130

2249

2483

2820

3161

3473

7

1750

1885

2017

2112

2209

2330

2567

2912

3268

3599

8

1788

1936

2082

2184

2288

2410

2651

3004

3376

3726

9

1825

1987

2146

2256

2368

2491

2734

3096

3483

3852

10

1862

2039

2211

2328

2446

2571

2818

3188

3590

3978

11

1899

2090

2276

2399

2525

2652

2901

3280

3697

4105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

periodiek

Schaal

 

10A

11

11A

12

13

14

15

16

17

18

0

2993

3253

3580

3908

4363

4635

4984

5337

5905

6546

1

3123

3387

3715

4042

4495

4794

5168

5551

6136

6795

2

3252

3522

3849

4175

4627

4954

5352

5765

6368

7043

3

3382

3656

3983

4307

4758

5112

5536

5980

6599

7292

4

3511

3791

4117

4439

4890

5272

5720

6195

6830

7540

5

3641

3925

4249

4571

5022

5431

5904

6409

7062

7789

6

3770

4060

4381

4703

5154

5591

6089

6623

7293

8037

7

3900

4193

4513

4835

5286

5750

6273

6838

7524

8286

8

4029

4325

4645

4967

5418

5910

6457

7052

7756

8535

9

4158

4457

4777

5099

5550

6068

6641

7267

7987

8784

10

4284

4589

4909

5231

5382

6228

6825

7481

8218

9032

11

4412

4721

5041

5363

5814

6387

7010

7696

8450

9281

Bijlage 4 Wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling Belastingsamenwerking West-Brabant als gevolg van de circulaire van 7 april 2016 (ECWGO/ U201600159)

CAR: bijlage IIa

Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 januari 2017, nieuwe structuur

periodiek

Schaal

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1498

1533

1571

1616

1663

1773

1990

2277

2527

2726

1

1533

1584

1636

1688

1743

1854

2073

2370

2635

2853

2

1570

1636

1701

1791

1821

1935

2158

2462

2743

2979

3

1607

1687

1766

1832

1901

2016

2241

2554

2850

3106

4

1645

1739

1831

1904

1981

2097

2326

2646

2958

3233

5

1682

1790

1896

1977

2059

2178

2409

2739

3066

3360

6

1720

1841

1960

2049

2139

2258

2493

2832

3174

3487

7

1757

1892

2025

2121

2218

2339

2577

2924

3282

3614

8

1795

1944

2090

2193

2297

2420

2661

3016

3389

3741

9

1832

1995

2155

2265

2377

2501

2745

3108

3497

3868

10

1870

2047

2220

2337

2456

2582

2829

3201

3604

3994

11

1907

2098

2285

2409

2535

2662

2913

3293

3712

4121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

periodiek

Schaal

 

10A

11

11A

12

13

14

15

16

17

18

0

3005

3266

3594

3923

4380

4653

5004

5358

5929

6572

1

3135

3401

3730

4058

4513

4813

5189

5573

6161

6822

2

3265

3536

3865

4192

4645

4973

5374

5788

6396

7071

3

3395

3671

3999

4325

4777

5133

5558

6004

6626

7321

4

3525

3806

4134

4457

4910

5293

5743

6219

6858

7570

5

3655

3941

4266

4590

5042

5453

5828

6435

7090

7820

6

3785

4076

4399

4722

5175

5613

6113

6650

7322

8070

7

3915

4210

4531

4854

5307

5773

6298

6865

7555

8320

8

4045

4342

4664

4987

5440

5933

6483

7080

7787

8569

9

4174

4475

4796

5119

5572

6093

6668

7296

8019

8819

10

4302

4607

4928

5252

5704

6253

6853

7511

8251

9068

11

4430

4740

5061

5384

5837

6413

7038

7726

8484

9318

 

 

 

Bijlage 5 Wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling Belastingsamenwerking West-Brabant als gevolg van de circulaire van 7 april 2016 (ECWGO/ U201600159)

CAR: bijlage II

Inpassingtabel betreffende de gemeentelijke garantiesalarissen per 1 januari 2016

Regelnummer

Garantieschalen

33

3377

35

3501

37

3623

39

3733

41

3849

43

3970

45

4098

47

4222

49

4341

51

4461

53

4576

57

4818

59

4933

61

5053

63

5188

67

5487

69

5637

73

5935

75

6086

77

6258

79

6427

81

6595

83

6779

85

6977

87

7176

89

7375

91

7574

93

7772

95

7974

 

 

 

 

Bijlage 6 Wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling Belastingsamenwerking West-Brabant als gevolg van de circulaire van 7 april 2016 (ECWGO/ U201600159)

CAR: bijlage II

Inpassingtabel betreffende de gemeentelijke garantiesalarissen per 1 januari 2017

Regelnummer

Garantieschalen

33

3391

35

3515

37

3637

39

3748

41

3864

43

3985

45

4114

47

4239

49

4359

51

4479

53

4594

57

4837

59

4953

61

5073

63

5209

67

5509

69

5660

73

5959

75

6111

77

6283

79

6452

81

6622

83

6807

85

7005

87

7204

89

7405

91

7604

93

7803

95

8006

Bijlage 7 Wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling Belastingsamenwerking West-Brabant als gevolg van de circulaire van 7 april 2016 (ECWGO/ U201600159)

CAR: bijlage IV

Salarisschalen kunstzinnige vorming per 1 januari 2016

ervaringsjaar/ periodiek

5

6

7

8

9

10

aanloopbedrag 1

1793

1830

1869

1918

2173

2541

aanloopbedrag 2

0

1918

1975

2043

2298

2660

aanloopbedrag 3

0

0

0

2173

2420

2787

0

1869

2043

2110

2298

2541

2854

1

1918

2110

2173

2359

2602

2929

2

1975

2173

2237

2420

2660

2999

3

2043

2237

2298

2479

2723

3058

4

2110

2298

2359

2541

2787

3124

5

2173

2359

2420

2602

2854

3191

6

2237

2420

2479

2660

2929

3253

7

2298

2479

2541

2723

2999

3311

8

2359

2541

2602

2787

3058

3369

9

2420

2602

2660

2854

3124

3427

10

2479

2660

2723

2929

3191

3487

11

0

2723

2787

2999

3253

3552

12

0

0

2854

3058

3311

3317

13

0

0

2929

3124

3369

3676

14

0

0

2999

3191

3427

3733

15

0

0

3058

3253

3487

3788

uitloopbedrag 1

2602

2854

3191

3427

3617

3906

uitloopbedrag 2

0

2999

3311

3617

3733

4028

uitloopbedrag 3

0

0

0

3733

3849

4158

Bijlage 8 Wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling Belastingsamenwerking West-Brabant als gevolg van de circulaire van 7 april 2016 (ECWGO/ U201600159)

CAR: bijlage IV

Salarisschalen kunstzinnige vorming per 1 januari 2017

ervaringsjaar/ periodiek

5

6

7

8

9

10

aanloopbedrag 1

1800

1838

1876

1926

2182

2552

aanloopbedrag 2

0

1926

1983

2051

2307

2671

aanloopbedrag 3

0

0

0

2182

2429

2798

0

1876

2051

2118

2307

2552

2865

1

1926

2118

2182

2369

2613

2941

2

1983

2182

2246

2429

2671

3011

3

2051

2246

2307

2489

2734

3071

4

2118

2307

2369

2552

2798

3136

5

2182

2369

2429

2613

2865

3203

6

2246

2429

2489

2671

2941

3266

7

2307

2489

2552

2734

3011

3324

8

2369

2552

2613

2798

3071

3382

9

2429

2613

2671

2865

3136

3441

10

2489

2671

2734

2941

3203

3501

11

0

2734

2798

3011

3266

3567

12

0

0

2865

3071

3324

3631

13

0

0

2941

3136

3382

3691

14

0

0

3011

3203

3441

3748

15

0

0

3071

3266

3501

3804

uitloopbedrag 1

2613

2865

3203

3441

3631

3922

uitloopbedrag 2

0

3011

3324

3631

3748

4045

uitloopbedrag 3

0

0

0

3748

3865

4175

Bijlage 9 Wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling Belastingsamenwerking West-Brabant als gevolg van de circulaire van 7 april 2016 (ECWGO/ U201600159)

CAR: bijlage IIb

Vergoedingentabel betreffende de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2016

 

jaarvergoeding

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurige aanwezigheid

1.Aspirant manschap a

340

10,51

19,64

13,09

2. Manschap A,

Chauffeur,

Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker,

Verkenner gevaarlijke stoffen

340

12,07

22,69

15,12

3. Manschap B, duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A,

manschap A en ten minste twee specialisaties uit categorie 2

340

13,39

25,11

16,74

4. Bevelvoerder

510

16,77

31,53

21,02

5. Officier van dienst

4019

0,00

40,19

0,00

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

5771

0,00

57,71

0,00

7. Commandant van dienst

8585

0,00

64,40

0,00

Bijlage 10 Wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling Belastingsamenwerking West-Brabant als gevolg van de circulaire van 7 april 2016 (ECWGO/ U201600159)

CAR: bijlage IIb

Vergoedingentabel betreffende de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2017

 

jaarvergoeding

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurige aanwezigheid

1. Aspirant manschap a

341

10,55

19,72

13,14

2. Manschap A,

Chauffeur,

Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen

341

12,12

22,78

15,18

3. Manschap B, duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A,

manschap A en ten minste twee specialisaties uit categorie 2

341

13,44

25,21

16,81

4. Bevelvoerder

512

16,84

31,66

21,10

5. Officier van dienst

4035

0,00

40,35

0,00

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

5794

0,00

57,94

0,00

7. Commandant van dienst

8619

0,00

64,66

0,00

Bijlage 11 Wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling Belastingsamenwerking West-Brabant als gevolg van de circulaire van 7 april 2016 (ECWGO/ U201600159)

CAR: bijlage IIc

Gebruteerde Vergoedingsbedragen betreffende vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2016

 

jaarvergoeding

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurige aanwezigheid

1. Aspirant manschap A

344

10,65

19,98

13,31

2. Manschap A,

Chauffeur,

Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker,

Verkenner gevaarlijke stoffen

344

12,30

23,15

15,43

3. Manschap B, duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A,

manschap A en ten minste twee specialisaties uit categorie 2

344

13,63

25,51

17,02

4. Bevelvoerder

518

17,06

32,01

21,34

5. Officier van dienst

4096

0,00

40,96

0,00

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

5875

0,00

58,75

0,00

7. Commandant van dienst

8746

0,00

65,55

0,00

Bijlage 12 Wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling Belastingsamenwerking West-Brabant als gevolg van de circulaire van 7 april 2016 (ECWGO/ U201600159)

CAR: bijlage IIc

Gebruteerde Vergoedingsbedragen betreffende vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2017

 

jaarvergoeding

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurige aanwezigheid

1. Aspirant manschap A

345

10,69

20,06

13,36

2. Manschap A,

Chauffeur,

Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen

345

12,35

23,24

15,49

3. Manschap B, duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A,

manschap A en ten minste twee specialisaties uit categorie 2

345

13,68

25,61

17,09

4. Bevelvoerder

520

17,13

32,14

21,43

5. Officier van dienst

4112

0,00

41,12

0,00

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

5899

0,00

58,99

0,00

7. Commandant van dienst

8781

0,00

65,81

0,00