Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
dinsdag 12 mei 2020Besluit week- en dagmarkten Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 8 mei 2020

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

 

Overwegende,

 

 • 1.

  dat de voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op 29 april 2020 de 'Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 29 april 2020' heeft vastgesteld en bekendgemaakt;

 • 2.

  dat het organiseren van week- en dagmarkten verboden is op grond van artikel 2.1. van de noodverordening;

 • 3.

  dat op 1 april 2020 het besluit is genomen om week- en dagmarkten in aangepaste vorm door te laten;

 • 4.

  dat artikel 3.1 van de noodverordening de bevoegdheid geeft om een vrijstelling of ontheffing te verlenen van de in deze verordening genoemde verboden;

 • 5.

  er behoefte is ontstaan om ook non-food kramen weer toe te staan en dit weliswaar tot extra bezoekers kan leiden, maar er ook met extra veiligheids- en afstandseisen voldoende waarborg is om de week- en dagmarkten veilig doorgang te laten vinden;

 • 6.

  de voorzitters van de 3 Brabantse veiligheidsregio's op 30 april 2020 hebben besloten non-food weer toe te staan en hierover ook een persbericht is uitgebracht;

   

Gelet op:

artikel 3.1 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 29 april 2020;

 

Besluit:

 

 • 1.

  het besluit week- en dagmarkten veiligheidsregio Midden- en West Brabant van 1 april 2020 in te trekken;

 • 2.

  week- en dagmarkten toe te staan onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   De organisator van de week- en dagmarkten moet voorkomen dat er (grote) groepen mensen tegelijk op de markt zijn.

  • b.

   De kramen zodanig worden geplaatst dat er voldoende afstand tussen publiek in acht genomen kan worden, bij voorkeur dus geen plein- en/of kringvorming.

  • c.

   Kramen waar ter plekke eten genuttigd kan worden, zijn niet toegestaan, er mag alleen eten worden verkocht om mee te nemen.

  • d.

   Er mogen geen tafels en stoelen aanwezig zijn met als doel ter plaatse te consumeren.

 • 3.

  Dat dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van de veiligheidsregio (www.vrmwb.nl) en onmiddellijk na de bekendmaking in werking treedt.

 • 4.

  Dat dit besluit wordt aangehaald als Besluit week- en dagmarkten Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 8 mei 2020.

   

Aldus besloten op 8 mei 2020 te Tilburg,

De voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

drs. Th.L.N. Weterings