Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
donderdag 14 mei 2020AANWIJZINGSBESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

gelet op artikel 102 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

 

 

de heer J.W.F. Compagne, geboren op 2 juli 1959, als gemeentesecretaris aan te wijzen per 1 april 2020. De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van secretaris geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden in de arbeidsovereenkomst.

 

 

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders gemeente Zundert d.d. 28 januari 2020.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de loco-gemeentesecretaris, de burgemeester,

C.L.C. Verberne J.G.P. Vermue