Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
woensdag 15 juli 2020Eerste wijziging APV gemeente Zundert 2020

 

De raad van de gemeente Zundert;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 02-06-2020;

 

gehoord het advies van de Ronde d.d. 16-06-2020;

 

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet en de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020;

 

besluit:

 

vast te stellen de Eerste wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020.

 

 

 

 

 

Artikel 1 Wijzigingen

De Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020 wordt als volgt gewijzigd.

 

1. Artikel 2:26 wordt als volgt gewijzigd:

a. In artikel 2:26 wordt een lidnummer 1 ingevoegd met daarachter de huidige bepaling.

 

b. Aan artikel 2:26 worden de leden 2 tot en met 4 ingevoegd, luidende:

 

2. Het is verboden enig gereedschap, voorwerp of middel te vervoeren of bij zich te hebben met de kennelijke bedoeling daarmee bij een evenement de orde te verstoren.

3. Het is verboden bij een evenement zichtbaar zaken te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid in strijd met de openbare orde.

4. Het verbod van lid 3 geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

 

2. Na artikel 2:50.1 wordt nieuw artikel 2:50.2 ingevoegd, luidende:

 

Artikel 2:50.2 Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties

1. Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven zichtbaar zaken te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel in strijd met de openbare orde.

2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

 

3. De huidige artikelen 2:50.2 en 2:50.3 worden vernummerd tot artikelen 2:50.3 en 2:50.4.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

 

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijziging APV gemeente Zundert 2020.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 07-07-2020,

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. J.J. Rochat J.G.P. Vermue