Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
vrijdag 3 juli 2020Vervangingsregeling Algemeen Directeur / Regionaal Commandant Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

 

Artikel 1 Vervanging Algemeen Directeur / Regionaal Commandant

 

  • 1.

    De plaatsvervangend Algemeen Directeur / Regionaal Commandant aan te wijzen als directe plaatsvervanger van de Algemeen Directeur / Regionaal Commandant indien deze niet beschikbaar is.

  • 2.

    De sectormanager Risicobeheersing / Crisisbeheersing aan te wijzen als de plaatsvervanger van de Algemeen Directeur / Regionaal Commandant indien zowel de Algemeen Directeur / Regionaal Commandant als de directe plaatsvervanger als bedoeld in het eerste lid niet beschikbaar zijn.

     

Artikel 2 Bevoegdheden

 

Degene die op grond van artikel 1 de Algemeen Directeur / Regionaal Commandant vervangt en zijn functie waarneemt heeft op dat moment de bevoegdheden die aan de functie zijn verbonden.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten op 30 juni 2020,

J. Trijselaar,

Algemeen Directeur