Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 14 september 2016
Postcode en huisnummer:
4881

Onherroepelijk bestemmingsplan "Klein Zundertseweg 1N" te Zundert

Logo Zundert

Het bestemmingsplan "Klein Zundertseweg 1N" te Zundert is op 5 juli 2016 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Zundert. Het bestemmingsplan heeft samen met het vaststellingsbesluit vanaf 14 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen het besluit is geen beroep ingesteld. Hierdoor is het bestemmingsplan "Klein Zundertseweg 1N" te Zundert op 1 september 2016 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Ter inzage

Iedereen kan het bestemmingsplan inzien bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert).

Het digitale bestemmingsplan is het juridisch bindende plan en is rechtstreeks in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl