Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
evenementenvergunning
Publicatiedatum:
vrijdag 17 september 2021Kennisgeving besluit op aanvraag evenementenvergunning voor het houden van diverse feestavonden nabij de Achtmaalseweg 178 te Achtmaal in september en oktober 2021

De burgemeester van de gemeente Zundert heeft een besluit genomen op de aanvraag om evenementenvergunning met zaaknummer Z21-004738 voor het houden van diverse feestavonden nabij (buiten de horeca-inrichting) de Achtmaalseweg 178 te Achtmaal in de weekenden van 18/19, 25/26 september 2021 en 2/3, 9/10, 16/17, 34/24 en 30/31oktober 2021. De vergunning is verleend op 16 september 2021.

Inzage

Heeft u vragen of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie besluit evenementenvergunning Z21-004738 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Procedure

Bent u belanghebbende, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door een brief te sturen naar de burgemeester van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 17 september 2021 en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.