Burgerparticipatie

Inwoners voelen zich betrokken bij hun buurt of omgeving, daarom zetten zij zich vaak vrijwillig in voor hun buurt: ze organiseren schoonmaakacties voor op straat, knappen de groenvoorziening op, kopen collectief zonnepanelen in of praten mee over de gemeentebegroting. Dit zijn voorbeelden van burgerparticipatie. De gemeente Zundert daagt inwoners, ondernemers, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties uit om mee te denken.

Ingeklapt

Ambassadeurs

De gemeente Zundert heeft 4 ambassadeurs, zij leggen verbinding tussen inwoners en de gemeente en gaan graag met u in gesprek over vragen en ideeën. Iedere dorpskern heeft een eigen ambassadeur. 


Hoe kunt u de ambassadeur bereiken?

De ambassadeurs zijn regelmatig werkzaam in de dorpskernen, dit doen zij tijdens het maandelijkse inloopspreekuur. De inloopspreekuren in de kernen zijn op de volgende tijdstippen en locaties:

Dorpskeren Spreekuur Locatie
Achtmaal Eerste dinsdag van de maand, 
15.00 - 17.00 uur
Dorpshuis de Nachtegaal, 
Van den Berghstraat 2
Klein Zundert Laatste dinsdag van de maand,
15.00 - 17.00 uur
Levenslust, 
Klein Zundertseweg 60
Rijsbergen Eerste woensdag van de maand,
18.00 - 19.30 uur
Koutershof, 
Koutershof 4
Wernhout Laatste donderdag van de maand,
15.00 - 17.00 uur
Gemeenschapshuis Wierenbos,
Diepstraat 12
Zundert Eerste donderdag van de maand
18.00 - 19.30 uur
Sportcafé De Cup, 
Onder de Mast 4a

Naast de spreekuren zijn de ambassadeurs te bereiken via ambassadeurs@zundert.nl, 076-599 56 00 en hun Facebookpagina

Ingeklapt

Dorpsraden

Binnen de gemeente Zundert zijn 4 dorpsraden actief. Zij behartigen de belangen van hun dorpsbewoners en zetten zich in voor het bevorderen van de leefbaarheid in hun dorp. De gemeente en dorpsraden werken op diverse thema's nauw samen.

Stichting Dorpsraad Achtmaal

Secretariaat: Mevr. S. van Laerhoven, Buntweg 5, 4885 KT Achtmaal
secretaris@dorpsraadachtmaal.nl
www.dorpsraadachtmaal.nl


Stichting Dorpsraad Klein Zundert

Secretariaat: Mevr. E. Schrauwen-Bastiaansen
secretaris@kleinzundert.info
www.kleinzundert.info


Stichting Dorpsraad Wernhout

Secretariaat: Dhr. C.A.M. Oostvogels, Sint Janshof 16, 4884 BJ Wernhout
info@dorpsraadwernhout.nl
www.dorpsraadwernhout.nl
 

Stichting Dorpsraad Rijsbergen

Secretariaat: Mevr. A. Van Dam
www.dorpsraadrijsbergen.nl

Ingeklapt