Burgerparticipatie

Met burgerparticipatie wil de gemeente Zundert inwoners, bedrijven, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties uitnodigen om mee te doen en mee te denken over hoe we Zundert als gemeente kunnen verrijken.

Ideeën of suggesties?

Burgerparticipatie gaat over nieuwe initiatieven en ideeën vanuit de samenleving en hoe wij deze als gemeente met een open houding tegemoet treden. Inwoners worden samen met bedrijven, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties uitgenodigd om de samenleving te verrijken met initiatieven. En zeker zo belangrijk: om daar ook een actieve bijdrage aan te leveren.

Heeft u een plan, een idee of een suggestie en wilt u daar met de gemeente over van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op, (076) 599 56 00 of gemeente@zundert.nl.

Dorps- en wijkraden

In Zundert bestaan sinds enige tijd dorps- en wijkraden. Zij behartigen de belangen van de betrokken dorps- en wijkbewoners. De gemeente beschouwt de dorps- en wijkraden als een goede samenwerkingspartner om bewoners te betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid in hun dorp of wijk.

Stichting Dorpsraad Achtmaal

Secretariaat: Mevr. S. van Laerhoven, Buntweg 5, 4885 KT Achtmaal
secretaris@dorpsraadachtmaal.nl
www.dorpsraadachtmaal.nl


Stichting Dorpsraad Klein Zundert

Secretariaat: Mevr. E. Schrauwen-Bastiaansen
secretaris@kleinzundert.info
www.kleinzundert.info


Stichting Dorpsraad Wernhout

Secretariaat: Dhr. C.A.M. Oostvogels, Sint Janshof 16, 4884 BJ Wernhout
(076) 597 22 02
info@dorpsraadwernhout.nl
www.dorpsraadwernhout.nl
 

Stichting Dorpsraad Rijsbergen

Secretariaat: Mevr. A. Van Dam
www.dorpsraadrijsbergen.nl