Nevenfuncties burgemeester

Bezoldigd:

Van maart 2011 tot heden

Raad van toezicht De Kunstbalie Tilburg
- Lid
(burgemeester ontvangt hiervoor een presentievergoeding)
 

Onbezoldigd:

Van januari 2011 tot heden

Regio West Brabant 
- Lid van het Algemeen Bestuur
- Lid van het Dagelijks Bestuur

Van april 2009 t/m maart 2019

GGD West-Brabant
- Voorzitter

Van juni 2008 tot heden 

Belgisch Nederlands Grens Overleg
- Lid van het Algemeen Bestuur
- Lid van het Dagelijks Bestuur (vanaf 2011)
- Voorzitter (vanaf 2013)

Van 01-03-2007 tot heden 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
- Lid van het Algemeen Bestuur
- Lid van het Dagelijks Bestuur (vanaf 2013)

Van 01-03-2007 tot heden

Veiligheidscollege politieregio Zeeland-West-Brabant
- Lid

Van 01-03-2007 tot heden

Driehoeksoverleg Politiedistrict De Baronie (gemeenten Breda, Etten-Leur, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Aalburg, Werkendam, Geertruidenberg, Drimmelen, Woudrichem, Oosterhout  en Zundert)
- Lid

Van 01-03-2007 tot heden

Driehoeksoverleg Politieteam Weerijs (gemeenten Breda, Etten-Leur  en Zundert)
- Lid

Van 01-03-2007 tot heden

Gilde Sint Joris, Rijsbergen
- Overdeken
Gilde Sint Bavo, Rijsbergen
- Overhoofdman
Gilde Sint Jan, Wernhout
- Overhoofdman
Gilde Sint Willibrordus, Klein Zundert
- Overhoofdman

Van 2007 tot heden

Koninklijke Harmonie Nut en Vermaak
- Ere-voorzitter

Van 2000 tot heden

Bestuur Speciaal onderwijs in Zeeland
- Voorzitter
tot 28 februari 2011, vanaf 1 maart bestuur omgevormd tot:
Raad van Toezicht Stichting Respont
- Voorzitter

Van 1999 tot heden

Rotaryclub Zundert-Rucphen (tot 2008 Vlissingen)
- Lid   

Nevenfuncties in het verleden:

Van 1 maart 2011 - medio juli 2011

Raad van Toezicht, Respont (voorzitter)

Van september 1990 tot 28 februari 2011

Stichting Respont Speciaal Onderwijs (voorzitter)

Van 1 maart 2007 tot mei 2011

Regiobureau, Algemene Zaken (lid)

Van april 2009 tot december 2010

Regeldrukambassadeur voor de regio West-Brabant en Zeeland

Van 2006 tot 1 april 2010

Centrum voor milieueducatie Walcheren (Interim voorzitter)

Van 2006 tot november 2007

Ledenraad Rabobank Walcheren Noord Beveland (voorzitter)

Van 1998 tot 1 april 2006

Raad van toezicht Rabobank Walcheren Zuid (lid)

Van 1994 tot 1 april 2006

Taakgroep Westerschelde (voorzitter)

Van 2002 tot 1 april 2006

Overleg adviserende partijen Westerschelde (lid)

Van 1994 tot 1 april 2006

Bestuurlijk overleg Westerschelde, Provincie Zeeland (lid dagelijks bestuur)

Van 1994 tot 1 april 2006

Internationale Schelde commissie (lid Nederlandse delegatie)

Van 1994 tot 1 april 2006

Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (lid)

Van 1994 tot 1 april 2006

Provinciale Milieucommissie (lid)

Van 2003 tot 1 april 2006

Provinciale commissie ruimtelijke ontwikkeling (lid)

Van 1990 tot 1 april 2006

Provinciale commissie voor cultuur (lid)

Van 1990 tot 1 april 2006

Maatschappelijke opvang en verslavingszorg in Zeeland (voorzitter)

Van 1990 tot 1 april 2006

GGD Zeeland (voorzitter)

Van 2005 tot 1 april 2006

Vastgoed BV, Zwembad Vrijburg Vlissingen

Van 2002 tot 1 april 2006

VNG commissie Sport en Recreatie (lid)

Van 1990 tot 1 april 2006

Zeeuwse Muziekschool (vice-voorzitter)

Van 1994 tot 1 april 2006

Openbaar lichaam afvalverwerking Zeeland (vice-voorzitter)

Van 2002 tot 1 april 2006

Zeeuwse Reinigingsdienst (commissaris)

Van 1990 tot 2006

Raad van bestuur Sportfondsen Nederland te Vlissingen (voorzitter)

Van 1990 tot 2004

Sportraad (lid)

Van 1994 tot 2003

Maatschappelijke Zorg Walcheren (voorzitter)

Van 1994 tot 2003

Provinciale commissie omgevingsbeleid (vice-voorzitter)

Van 1994 tot 2002

Arsenaal B.V. (commissaris)

Van 1990 tot 2002

Centrale post ambulancevervoer Zeeland (voorzitter)

Van 1990 tot 2002

Ambulancevervoer Walcheren (voorzitter)

Van 1990 tot 2000

Raad voor kunst en cultuur (lid)

Van 1990 tot 1998

VNG commissie voor Emancipatie (lid)

Van 1992 tot 1996

VNG commissie Platform Zuid Afrika (lid)

Van 1986 tot 1990

Bestuur Zeeuwse Dag- en Avondschool (lid)

Van 1986 tot 1990

Bestuur Centrum voor volwasseneducatie

Van 1966 tot 1990

Bestuurlijk en uitvoerend kerkelijk jeugdwerk