Nevenfuncties wethouder De Beer

  • Lid dagelijks bestuur GR Belastingsamenwerking West-Brabant
  • Lid algemeen bestuur GR nazorg gesloten stortplaatsen
  • Lid algemeen bestuur GR West-Brabants Archief
  • Lid algemeen bestuur Stichting Inkoopbureau West-Brabant
  • Lid streeknetwerk Landstad de Baronie
  • Lid en vice voorzitter GR Regio West-Brabant portefeuille  Economie, Arbeidzaken en vrijetijdseconomie
  • Lid stuurgroep Dynamisch Platteland Provincie Noord-Brabant
  • Voorzitter Georganiseerd Overleg
  • Voorzitter Nederlands Texels Schapenstamboek en voorzitter Gezamenlijke Schapenstamboeken Nederland