Hoe dien ik een Wob-verzoek in?

U dient een Wob-verzoek altijd schriftelijk - met uw adresgegevens, naam en handtekening - bij ons in. Geef hierbij duidelijk aan waarover u graag informatie ontvangt.

Deze informatie moet gaan over ons beleid of onze besluiten. Een beslissing op een Wob-verzoek moet binnen 4 weken genomen worden, indien nodig kunnen wij deze termijn met 4 weken verlengen. Wanneer het Wob-verzoek niet voldoende duidelijk of concreet genoeg is, wordt daarover met u contact opgenomen.

Ingeklapt

Hoe ontvangt u de informatie?

Wij kunnen u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting hiervan. Ook kunnen wij u uitnodigen om de documenten te komen bekijken.

Voor informatie op papier, brengen wij legeskosten in rekening.

Ingeklapt

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken:

  • Als wij niet op tijd beslissen;
  • Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw verzoek. Dit moet binnen 6 weken.
Ingeklapt