De gemeente Zundert zoekt jou!

Wij willen een zelfstandige gemeente zijn die flexibel meebeweegt met de maatschappij. Hiervoor zijn wij op zoek naar jou! Ben jij onze nieuwe:   

Juridisch medewerker met accent op Handhaving (20 uur)

In dialoog met inwoners en ondernemers wil de gemeente Zundert zoeken naar de beste, toekomstbestendige oplossingen. Iedereen neemt in dit proces zijn of haar verantwoordelijkheid binnen de kaders die we samen hebben vastgesteld. Daarmee willen we een vitale, veilige en bruisende leefomgeving creëren waarbij we met elkaar bouwen aan een mooie toekomst. 

 

Wat doe jij?

Als juridisch medewerker met accent op Handhaving zet je jouw kwaliteiten breed in en kijk je over de grenzen van jouw vakgebied. Binnen het juridische werkveld werk je samen met een aantal specialisten om onder andere de handhavingstaken juridisch correct uit te voeren. Daarnaast lever je brede juridische ondersteuning binnen de organisatie op diverse vakgebieden.

Je bent verantwoordelijk voor de juridische bijdrage aan de programma’s op het gebied van handhaving en veiligheid, service en vergunningen. Je schrijft vanuit jouw expertise beleidsdocumenten die verbonden zijn aan dit werkveld. Ook behandel je van uit jouw juridische achtergrond zienswijzen, bezwaarschriften en beroepsprocedures.

Binnen het werkveld werk je nauw samen met inwoners en ondernemers. Je informeert en adviseert diverse partijen waaronder collega’s, directie en bestuur over relevante juridische ontwikkelingen en procedures. Je bent een juridische vraagbaak voor de organisatie en signaleert gevraagd en ongevraagd de juridische risico’s bij de verschillende processen binnen de gemeente Zundert en geeft concreet advies ter verbetering
van de processen en diensten. Je draagt bij aan de besluitvorming en implementatie van wetgeving en zorgt voor adequate regelgeving in de uitvoering.

Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures. Je beschikt over politieke sensitiviteit om succesvol te kunnen functioneren binnen een ambtelijke organisatie. Vanuit jouw rol signaleer je trends en ontwikkelingen en neem je hierin een pro actieve rol. Tevens ben je actief betrokken bij het ontwikkelen van een netwerksamenwerking met De6 gemeenten (Etten-Leur, Halderberge,
Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert).

 

Wie ben jij?

Je hebt ruime ervaring met juridische advisering en opstellen van beleidsdocumenten. Je bent in het bezit van een relevante juridische opleiding en hebt actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving. Je kijkt breder dan je eigen vakgebied en kunt het geheel overzien. Je beschikt over een goede politieke antenne, neemt initiatief en bent gericht op samenwerking. De rol van aanspreekpunt en klankbord is je op het lijf geschreven.

Je durft initiatief te nemen, bent pro actief en daarnaast positief kritisch en analytisch ingesteld.

Je bent in staat om verbindingen te leggen, een netwerker en beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden om met de verschillende gesprekspartners op verschillende niveaus te kunnen communiceren.

 

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een dynamische werkomgeving waar geen dag hetzelfde is. Onze organisatie is volop in beweging. Dit geeft ruimte en kansen om ook jezelf te blijven ontwikkelen. Met elkaar behalen we de resultaten die de burger van ons verwacht. Onze missie, visie en nieuw opgezette beleidsprogramma’s zijn hierbij leidend.

We doen dit door onze talenten in beeld te houden zodat je de rol vervult die bij je past. Je wordt hierbij gecoached door in- of externe coaches. Ook kun je bij ons zelf de rol van coach krijgen als dit jouw talent is.

Het salaris behorende bij deze rol is indicatief gewaardeerd in salarisschaal 10 (max. € 4.225,- bruto bij een 36- urige werkweek. Daarboven is een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van het salaris van toepassing. De gemeente Zundert kent reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en flexibele invulling van de werktijden. Ook de overige secundaire arbeidsvoorwaarden zijn aantrekkelijk!

Komen we samen tot de conclusie na een eerste kennismakingsgesprek dat jij de kandidaat bent die deze rol kan vervullen, dan volgt een talentenscan en mogelijk een assessment om de goede match te bevestigen.

 

Interesse?

Heel goed! Wil je solliciteren: Reageer dan voor 27 februari 2019 middels het sollicitatieformulier behorende bij deze functie op www.werkeninwestbrabant.nl.

Houd alvast de volgende data vrij in je agenda: woensdagmiddag 6 maart (1e gesprekken) en dinsdag 12 maart (2e gesprekken).

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met Nicolette Bovenhorst: 076-5995600.

We kijken uit naar je reactie!

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in de procedure.

Regisseur Veiligheid (36 uur)

In dialoog met inwoners en ondernemers wil de gemeente Zundert zoeken naar de beste, toekomstbestendige oplossingen. Iedereen neemt in dit proces zijn of haar verantwoordelijkheid binnen de kaders die we samen hebben vastgesteld. Daarmee willen we een vitale, veilige en bruisende leefomgeving creëren waarbij we met elkaar bouwen aan een mooie toekomst.

De regisseur veiligheid maakt onderdeel uit van het Programma Veiligheid. De collega’s binnen dit programma adviseren het bestuur en de directie over alle issues die Veiligheid en Openbare Orde betreffen. Het team bestaat, naast de regisseur veiligheid, uit 4 BOA’s, een beleidsadviseur, een handhavingsjurist, een coördinator en een programmamanager. Het Programma Veiligheid bouwt samen met een dynamisch netwerk van burgers, bedrijven, overheden en zorg- en veiligheidspartners aan een sterke en veilige gemeenschap Zundert. Binnen het programma veiligheid zijn de strategische doelen en operationele doelen vastgelegd op het terrein van fysieke en Sociale Veiligheid, Veiligheid en Zorg, Gemeentelijke Weerbaarheid en Rampenbestrijding- en Crisisbeheersing.

Het team veiligheid ontwikkelt beleid op actuele thema's, zoals de aanpak van ondermijnende criminaliteit en radicalisering. Het team werkt mee aan een aantal gemeentebrede bestuurs- opgaven zoals vitaal buitengebied en veilige bedrijventerreinen en is trekker van o.a. leefbaarheidsprojecten en het project aanpak vakantieparken. Een breed scala aan werkzaamheden dus met zowel uitvoeringstaken als beleids- en strategische opgaven. Essentieel hierbij is het verbinden en samenwerken met burgers, ondernemers en instellingen in de gemeente maar ook met collega's intern. Medewerkers van het programma Veiligheid zijn het anker in de wijk en weten wat er speelt in de (multiculturele) samenleving, in de eigen kernen, maar ook bij andere grote steden, ministeries en andere ketenpartners. Ze staan vooraan als het gaat om innovatie, daadkracht en actiegerichtheid.

 

Wat doe jij?

Als regisseur veiligheid verzorg je de advisering van de bestuurlijk portefeuillehouder veiligheid op het gebied van veiligheidsvraagstukken en de advisering op het gebied van openbare orde, leefbaarheidsproblematiek en ondermijningscasuïstiek. Je neemt actief deel aan de piketdienst voor de OVDBZ, treedt op als leider van het interventieteam en participeert als sleutelfunctionaris in de lokale en regionale veiligheidsnetwerken. Je werkt mee aan de totstandkoming van het veiligheidsbeleid, regisseert veiligheidsprojecten en initieert de aanpak van veiligheidsvraagstukken. Het coördineren van complexe projecten gericht op veiligheid, leefbaarheid en zorg behoort ook tot je takenpakket.

 

Wie ben jij? 

Als regisseur veiligheid ben je een gedreven professional met een achtergrond en/of opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van openbare orde en veiligheid. Minimaal 5 jaar ervaring met het werken binnen het veiligheidsdomein is gewenst. Crisisbeheersing, sociale veiligheid en openbare orde zijn voor jou bekend terrein. Deze ervaring heb je bij voorkeur opgedaan binnen een overheidsorganisatie. Je hebt relevante werkervaring met het samenwerken in multidisciplinaire teams, het werken in een complexe omgeving en het verbinden van de diverse belangen. Je beschikt over politiek- bestuurlijke sensitiviteit en hebt zeer ruime kennis op het gebied van bestuurlijke processen.

Als regisseur veiligheid moet je kunnen schakelen tussen beleidsmatig denken en actiegericht werken. Je hebt een hands-on mentaliteit, bent inventief, creatief, enthousiasmerend en in staat om draagvlak te creëren. In complexe situaties blijf je de vastgestelde koers volgen maar lukt het je ook om te acteren als situaties om direct handelen vragen. En in alle situaties lukt het je om het overzicht te bewaren.

 

Wat bieden wij?

Onze organisatie is volop in beweging. Dit geeft ruimte en kansen om ook jezelf te blijven ontwikkelen. Met elkaar behalen we de resultaten die de burger van ons verwacht. Onze missie, visie en opgezette beleidsprogramma’s zijn hierbij leidend. We doen dit door onze talenten in beeld te houden zodat je de rol vervult die bij je past. Je wordt hierbij gecoached door in- of externe coaches. Ook kun je bij ons zelf de rol van coach krijgen als dit jouw talent is. Het salaris behorende bij deze rol is indicatief gewaardeerd in salarisschaal 11. De gemeente Zundert kent een reiskostenvergoeding voor woonwerkverkeer en een flexibele invulling van de werktijden. Ook de overige secundaire arbeidsvoorwaarden zijn aantrekkelijk! Komen we, na een eerste kennismakingsgesprek, samen tot de conclusie dat jij de kandidaat bent die deze rol kan vervullen, dan volgt een talentenscan om de goede match te bevestigen.

 

Interesse?

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Nicolette Bovenhorst, programmacoördinator Veiligheid: 0765995600.

Wil je solliciteren: Reageer dan voor 25 februari 2019 middels het sollicitatieformulier behorende bij deze functie op www.werkeninwestbrabant.nl.

De briefselectie zal plaats vinden op 25 februari. De gesprekken staan gepland op donderdagmiddag 28 februari.

We kijken uit naar je reactie!

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in de procedure.

Integraal Beheerder Openbare Ruimte (36 uur)

met focus op wegen, kunstwerken en verlichting.

 

In dialoog met inwoners en ondernemers wil de gemeente Zundert zoeken naar de beste, toekomstbestendige oplossingen. Iedereen neemt in dit proces zijn of haar verantwoordelijkheid binnen de kaders die we samen hebben vastgesteld. Daarmee willen we een vitale, veilige en bruisende leefomgeving creëren waarbij we met elkaar bouwen aan een mooie toekomst.

 

Hoe ziet je baan eruit?

Als Integraal Beheerder Openbare Ruimte ken jij de infrastructuur van de gemeente Zundert op je duimpje. Je werkt integraal en samen in een team van adviseurs, projectleiders en uitvoerders aan de ontwikkeling en het beheer van onze kapitaal goederen. Je zorgt voor het opstellen van (meerjarige)
beheer- en onderhoudsplannen; o.a. voor wegen, kunstwerken en openbare verlichting. Je houdt de beheerdata up-to-date, o.a. door afstemming met informatiemanagement. Prioritering en planning van activiteiten sluiten aan op het ambitieniveau van de gemeente en houden rekening met wensen
uit de samenleving. Je vertaalt de beheerprogramma’s in uitvoeringsprogramma’s en voorziet die van vastgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten. Als budgetbeheerder ben je financieel verantwoordelijk voor de realisatie ervan en interne opdrachtgever voor de projectleiders. Je bereidt
voor en voert aanbestedingen voor het dagelijks onderhoud uit. Je adviseert het college over het beleid en de uitvoering. Tevens ben je een vraagbaak en adviseur voor de collega’s en het bestuur. Kortom: een veelzijdige en afwisselende baan in een enthousiast team.

 

Wat vragen we?

 • Je bent in het bezit van een HBO-diploma Civiele Techniek;
 • Je hebt ten minste 5 jaar relevante ervaring in het vakgebied;
 • Je hebt (bij voorkeur) gewerkt met het beheersysteem GBI;
 • Je hebt (bij voorkeur) ervaring met moderne aanbestedingsvormen;
 • Je bent in staat integraal en zelfstandig te werken;
 • Je neemt verantwoordelijkheid en kunt snel te schakelen;
 • Je hebt een flexibele instelling en kan goed omgaan met belangentegenstellingen;
 • Je presenteert je adequaat aan inwoners en netwerkpartners;
 • Je bent klantgericht, communicatief vaardig en doortastend;
 • Je beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je bent in staat onder druk te werken;
 • Je voelt je thuis in een informele organisatie, waar de lijnen kort zijn;
 • Je hebt een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

 

Wat wij bieden?

Onze organisatie is volop in beweging. Dit geeft ruimte en kansen om ook jezelf te blijven ontwikkelen. Met elkaar behalen we de resultaten die de burger van ons verwacht. Onze missie, visie en opgezette beleidsprogramma’s zijn hierbij leidend. We doen dit door onze talenten in beeld te houden zodat je de rol vervult die bij je past. Je wordt hierbij gecoached door in- of externe coaches. Ook kun je bij ons zelf de rol van coach krijgen als dit jouw talent is. Het salaris behorende bij deze rol is indicatief gewaardeerd in salarisschaal 10 (max. € 4.225,- bruto bij een 36-urige werkweek). Daarboven is een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van het salaris van toepassing. De gemeente Zundert kent een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en een flexibele invulling van de werktijden. Ook de overige secundaire  arbeidsvoorwaarden zijn aantrekkelijk! Komen we, na een eerste kennismakingsgesprek, samen tot de conclusie dat jij de kandidaat bent die deze rol kan vervullen, dan volgt een talentenscan om de goede match te bevestigen.

 

Nieuwsgierig?

Heel goed! Wil je solliciteren: Reageer dan voor 15 februari 2019 middels het sollicitatieformulier behorende bij deze functie op www.werkeninwestbrabant.nl.

Houd alvast de volgende data vrij in je agenda:
26 februari (1e gesprekken) en 11 maart (2e gesprekken).

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Rob Gaveel,
programmacoördinator Beheer Openbare Ruimte: 076-5995600.

We kijken uit naar je reactie!

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in de procedure.

Senior beleidsmedewerker maatschappij met accent op onderwijs (36 uur)

In dialoog met inwoners en ondernemers wil de gemeente Zundert zoeken naar de beste, toekomstbestendige oplossingen. Iedereen neemt in dit proces zijn of haar verantwoordelijkheid binnen de kaders die we samen hebben vastgesteld. Daarmee willen we een vitale, veilige en bruisende leefomgeving creëren waarbij we met elkaar bouwen aan een mooie toekomst. 

 

Wat doe jij?

Als senior beleidsmedewerker maatschappij ben jij de inhoudsdeskundige en de sparringspartner voor collega’s als het gaat om maatschappelijke vraagstukken. Je focus ligt op het lokale en regionale onderwijsbeleid, passend onderwijs, leerplicht en vroegtijdig schoolverlaters, leerlingenvervoer en het VVE-beleid. De concrete uitdagingen binnen het werkveld liggen op dit moment bijvoorbeeld op het opleveren van een onderwijsagenda en de transformatie van het VVE-beleid. Tevens zet jij je kennis en ervaring in op het beleidsterrein Sport en mogelijke andere maatschappelijke thema’s. In de verschillende (interne en externe) projecten participeer je als projectleider of adviseur. Deze functie vraagt erom dat je als professional in staat bent om de inhoudelijke complexiteit van een zaak snel te doorgronden en inzichtelijk te maken voor de organisatie, directie en bestuur. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en door het veld te betreden leg je verbindingen tussen de verschillende relaties, zowel binnen als buiten de organisatie.

 

Wie ben jij?

Je bent een gedreven professional die over HBO+ werk- en denkniveau beschikt en minimaal 5 jaar relevante ervaring heeft binnen het maatschappelijke vakgebied op strategisch bestuurlijk adviserend niveau, (deels) opgedaan binnen een overheidsorganisatie. Je bent stabiel en standvastig bij het doorgronden van complexe vraagstukken. Als persoon beschik je over een zeer ruime kennis van bestuurlijke processen en gevoel voor politiek en bestuurlijke verhoudingen. Je bent in staat om te activeren, te verbinden en om samen te werken. Je hebt relevante werkervaring met het samenwerken in multidisciplinaire teams, het werken in een complexe omgeving en het verbinden van de diverse belangen.

 

Wat bieden wij?

Onze organisatie is volop in beweging. Dit geeft ruimte en kansen om ook jezelf te blijven ontwikkelen. Met elkaar behalen we de resultaten die de burger van ons verwacht. Onze missie, visie en opgezette beleidsprogramma’s zijn hierbij leidend. We doen dit door onze talenten in beeld te houden zodat je de rol vervult die bij je past. Je wordt hierbij gecoached door in- of externe coaches. Ook kun je bij ons zelf de rol van coach krijgen als dit jouw talent is. Het salaris behorende bij deze rol is indicatief gewaardeerd in salarisschaal 11. De gemeente Zundert kent een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en een flexibele invulling van de werktijden. Ook de overige secundaire arbeidsvoorwaarden zijn aantrekkelijk! Komen we, na een eerste kennismakingsgesprek, samen tot de conclusie dat jij de kandidaat bent die deze rol kan vervullen, dan volgt een talentenscan om de goede match te bevestigen.

 

Interesse?

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Astrid Zagers, programmacoördinator Omgeving en Maatschappij: 076-5995600.

Wil je solliciteren: Reageer dan voor 10 februari 2019 middels het sollicitatieformulier behorende bij deze functie op www.werkeninwestbrabant.nl.

We kijken uit naar je reactie!

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in de procedure.

Afstudeerder op het gebied van welzijn(swerk)

Wie zijn wij?

Als gemeente hechten we grote waarde aan ons welzijnswerk. Het welzijnswerk heeft als taak om hulp, steun en advies aan inwoners in alle kernen van de gemeente Zundert te bieden, o.a. op het gebied van mantelzorg, het organiseren van huiskamers en de coördinatie van inzet van vrijwilligers. Doel is een Zundertse gemeenschap waarin ieder mens kan (blijven) meedoen op de manier die hem of haar het beste past. Als gemeente vinden we het belangrijk om vraaggericht te werken en daarmee zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de behoeften in de praktijk.

 

Wat ga je onderzoeken? 

Voor een HBO afstudeerder hebben wij een opdracht voor het doen van een onderzoek. Het onderzoek is tweeledig: enerzijds een onderzoek naar de behoefte van de inwoners van onze gemeente op het gebied van welzijn. Anderzijds beantwoording van de vraag op welke manier het welzijnswerk daaraan ondersteunend kan zijn. Als uitkomst van het onderzoek verwachten we een aantal aanbevelingen waarmee we (gemeente en welzijnsstichting) in de praktijk verder aan de slag kunnen. Er is ruimte om, in overleg met de stagebegeleider, de onderzoeksvraag aan de praktijk aan te passen c.q. af te bakenen.

 

Wie ben jij?

We zijn op zoek naar een pro-actieve, analytische en doortastende afstudeerder met affiniteit met het vakgebied. 

 

Wij bieden

Wij hebben een stageregeling waarin de mogelijkheden voor een stagevergoeding zijn opgenomen.

 

Nieuwsgierig?

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Anke van Beek, programmacoördinator Zorg en Sociaal domein: 076 - 599 5600.

Heb je interesse? Reageer dan voor 14 februari 2019 middels het sollicitatieformulier behorende bij deze functie op www.werkeninwestbrabant.nl

We kijken uit naar je reactie!