De gemeente Zundert zoekt jou!

Wij willen een zelfstandige gemeente zijn die flexibel meebeweegt met de maatschappij. Dit vraagt om aanpassingen van zowel de bestuurlijke als de ambtelijke kant van onze organisatie. Eén van de doelstellingen in dit proces is dat we op 1 januari 2019 een netwerkorganisatie hebben staan. Om dit te bereiken voeren we veranderingen door op strategie, organisatiestructuur en cultuur. Hiervoor zijn wij op zoek naar jou! Ben jij onze nieuwe:   

Stagiair administratieve projectondersteuner met affiniteit vastgoed (32 uur)

Hoe ziet je baan eruit?

De gemeente Zundert zoekt een enthousiaste stagiair die gedurende zes maanden, 32 uur per week, de administratieve projectondersteuning wil verzorgen voor het project Maatschappelijk Vastgoed. De werkzaamheden bestaan uit het verzamelen van (administratieve gegevens) en deze bundelen en verwerken in een nog te ontwikkelen gebouwenbeheersysteem. Daarnaast verricht je allerlei hand en span diensten die nodig zijn bij het bepalen van een visie maatschappelijk vastgoed, het beleid en de hierop gebaseerde uitvoeringsagenda. Je bewaakt daarbij de projectplanning, het agendabeheer, de verslaglegging en diverse correspondentie zowel intern als extern.

 

Wat vragen we? 

Je bent accuraat, analytisch en bekend met (maatschappelijk) vastgoed.

 

Wij bieden

Voor de uitvoering van deze stage is een stagevergoeding beschikbaar.

 

Nieuwsgierig?

Heel goed! Stuur je motivatie en CV o.v.v. Z18-006393 naar gemeente@zundert.nl. Als je inhoudelijke vragen hebt over de opdracht, neem dan contact op met Hans van Kroonenburg, 076-5995600.

Programma ondersteuner Omgeving & Maatschappij en Beheer Openbare Ruimte (20 uur)

In dialoog met inwoners en ondernemers wil de gemeente Zundert zoeken naar de beste, toekomstbestendige oplossingen. Iedereen neemt in dit proces zijn of haar verantwoordelijkheid binnen de kaders die we samen hebben vastgesteld. Daarmee willen we een vitale, veilige en bruisende leefomgeving creëren waarbij we met elkaar bouwen aan een mooie toekomst. Voor het verder professionaliseren van de organisatie zijn wij voor de programma’s Omgeving & Maatschappij (O&M) en Beheer Openbare Ruimte (BOR), op zoek naar een programma ondersteuner.

 

Hoe ziet je baan eruit?

Je bent een administratieve spil binnen de programma’s O&M en BOR. Je zorgt voor ondersteuning op diverse vlakken o.a. door:

 • het ondersteunen en notuleren van het portefeuillehouders overleg (wethouder / ambtelijk);
 • agendabeheer voor meervoudige overleggen;
 • het notuleren van vergaderingen met externen;
 • contractbewaking;
 • het aanmaken van verplichtingen;
 • het bewaken van de voortgang van integrale verzoeken aan de programma’s O&M en BOR, afkomstig van o.a. ruimtelijke projecten, vergunningverlening en ambassadeurs. Hiermee vervul je o.a. een signaalfunctie voor de verschillende administratieve processen;

 

Wat vragen we?

Je bent vooral een enthousiaste collega. Je pakt zaken proactief op en kunt snel schakelen. Je werkt van nature zeer nauwkeurig, kan goed omgaan met vertrouwelijke gegevens en laat je niet snel uit het veld slaan. Je hebt een vriendelijke en servicegerichte houding en toont daarnaast voldoende eigen initiatief om bepaalde zaken op te pakken en de juiste prioriteiten te stellen. Je hebt een administratieve opleiding afgerond en enige jaren ervaring in een ondersteunde rol. Je hebt o.a. ervaring met een zaaksysteem (Corsa is een pré), Microsoft Outlook en Microsoft Office. Verder ben je minimaal drie ochtenden per week beschikbaar, bij voorkeur op maandag, dinsdag en donderdag.

 

Wij bieden

Onze organisatie ontwikkelt zich naar een netwerkorganisatie, dus er is volop beweging. Dit geeft ruimte en kansen om jezelf te blijven ontwikkelen. Met elkaar behalen we de resultaten die de burger van ons verwacht. Onze missie, visie en beleidsprogramma’s zijn hierbij leidend. We doen dit door onze talenten in beeld te houden zodat je de rol vervult die bij je past. Je wordt hierbij gecoached door in- of externe coaches. Ook kun je bij ons zelf de rol van coach krijgen als dit jouw talent is.

De functie wordt ingevuld voor 20 uur per week en is indicatief gewaardeerd in schaal 7 ( max. € 2.986,- bruto bij een 36-urige werkweek). Daarboven is een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van het salaris van toepassing. De gemeente Zundert kent een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en aantrekkelijke overige arbeidsvoorwaarden.

Komen we samen tot de conclusie na een eerste kennismakingsgesprek dat jij de kandidaat bent die deze rol kan vervullen, dan volgt een talentenscan (Talent Motivatie Analyse) om de goede match te bevestigen.

 

Interesse?

Stuur een motivatiebrief en CV voor 5 december 2018 naar gemeente@zundert.nl onder vermelding van zaaknummer Z18-005781.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Rob Gaveel, programma coördinator Beheer openbare ruimte of Astrid Zagers, programma coördinator Omgeving & Maatschappij. Voor meer informatie over het proces kun je contact opnemen met Karen Klinkenberg, HRM adviseur.

De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 18 december 2018.

We kijken uit naar je reactie!

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Stagiair opstellen en borgen contractenregister (24 uur)

In dialoog met inwoners en ondernemers wil de gemeente Zundert zoeken naar de beste, toekomstbestendige oplossingen. Iedereen neemt in dit proces zijn of haar verantwoordelijkheid binnen de kaders die we samen hebben vastgesteld. Daarmee willen we een vitale, veilige en bruisende leefomgeving creëren waarbij we met elkaar bouwen aan een mooie toekomst.

Voor het verder professionaliseren van de organisatie zijn wij voor de financiële ondersteuning op zoek naar een stagiair voor het opstellen en borgen van een contractenregister.

 

Hoe ziet je baan eruit?

Je leert (financieel) administratieve processen in praktijk te brengen en houdt je bezig met de volgende werkzaamheden:

 • het inventariseren van de bestaande inkoopcontracten en deze registreren in het contractenregister;
 • facturen beoordelen of er een contract aan ten grondslag ligt, als er contract is dan beoordelen of het contract in het contractenregister is opgenomen;
 • meedenken over de wijze waarop tijdige registratie van afloop van contracten gesignaleerd kan worden;
 • een duidelijke procedurebeschrijving maken voor opname van contracten in het contractenregister;
 • intern afstemmen over archiveren en bewaren van originele contracten;
 • schrijven van een communicatieplan waarmee de bekendheid met de procedure en systematiek contractenregister bij iedereen binnen de organisatie geborgd wordt.

 

Wat vragen we? 

Je bent enthousiast, accuraat en beschikt over cijfermatig inzicht. Je werkt van nature zeer nauwkeurig, kan goed omgaan met vertrouwelijke gegevens en laat je niet snel uit het veld slaan. Je volgt een (financieel) administratieve opleiding en hebt ervaring met Excel, Microsoft Outlook en Microsoft Office. Verder ben je 24 uur per week beschikbaar.

 

Wij bieden

Onze organisatie ontwikkelt zich naar een netwerkorganisatie, dus er is volop beweging. Dit geeft ruimte en kansen om jezelf te blijven ontwikkelen. Met elkaar behalen we de resultaten die de burger van ons verwacht. Onze missie, visie en beleidsprogramma’s zijn hierbij leidend.

Een stage voor 24 uur per week voor een periode van zes maanden. De gemeente Zundert heeft een stageregeling waarin de mogelijkheden voor een stagevergoeding zijn opgenomen.

 

Nieuwsgierig?

Heb je interesse om deze klus op te pakken en ervaring bij een gemeente op te doen? Stuur je reactie voor 10 december 2018 naar gemeente@zundert.nl onder vermelding van zaaknummer Z18-006835. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Diana Oostvogels, telefoonnummer 076-5995600. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Natascha Scholten, telefoonnummer 076-5995600.

Beleidsmedewerker Financiën met accent op Sociaal Domein (24 uur)

In dialoog met inwoners en ondernemers wil de gemeente Zundert zoeken naar de beste, toekomstbestendige oplossingen. Iedereen neemt in dit proces zijn of haar verantwoordelijkheid binnen de kaders die we samen hebben vastgesteld. Daarmee willen we een vitale, veilige en bruisende leefomgeving creëren waarbij we met elkaar bouwen aan een mooie toekomst. Voor het verder professionaliseren van de organisatie zijn wij voor de de ondersteunende dienst Financiën op zoek naar een beleidsmedewerker Financiën waarbij het accent ligt op het Sociaal Domein.

 

Jouw werkzaamheden

Als beleidsmedewerker financiën is het contractenbeheer op jouw werkveld in goede handen. Je bent adviseur (het financiële geweten) van het beleidsthema Sociaal Domein. Je bent het financiële aanspreekpunt voor de Gemeenschappelijke Regelingen van onder andere Het Werkplein Hart van West-Brabant en de WVS. Je levert advies / financiële toetsing bij collegenota's, formatie- en inhuurvraagstukken. Je ontwikkelt en implementeert verbeteringsvoorstellen binnen het werkveld van financiën en vindt het prettig om te sparren met de betreffende programmamanager en coördinatoren over de projectmatige beheersing van uitvoeringsprogramma’s. Budgetbeheersing en invulling geven aan risicomanagement is voor jou bekend werkterrein. Tenslotte ben je tevens de trekker en ondersteuner van de P&C producten.

 

Wat vragen we?

Bij voorkeur heb je minimaal 3 jaar ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en heb je kennis van de financiële zaken van het Sociaal Domein. Je bent accuraat, assertief, communicatief vaardig zowel mondeling als op papier, kan snel schakelen en legt verbindingen. Je bent analytisch ingesteld en beschikt over adviesvaardigheden. Je hebt een frisse kijk op je werk en bent een waardevolle aanvulling op het team. Je pakt zaken zelfstandig op maar weet dat samenwerken belangrijk is.

 

Wij bieden

Onze organisatie ontwikkelt zich naar een netwerkorganisatie, dus er is volop beweging. Dit geeft ruimte en kansen om ook jezelf te blijven ontwikkelen. Met elkaar behalen we de resultaten die de burger van ons verwacht. Onze missie, visie en nieuw opgezette beleidsprogramma’s zijn hierbij leidend.

We doen dit door onze talenten in beeld te houden zodat je de rol vervult die bij je past. Je wordt hierbij gecoached door in- of externe coaches. Ook kun je bij ons zelf de rol van coach krijgen als dit jouw talent is.

De functie wordt tijdelijk ingevuld voor de duur van één jaar, met intentie voor een vast dienstverband na 1 jaar. Een uitdagende functie voor maximaal 24 uur per week. De functionele schaal behorende bij deze functie is schaal 10. Daarboven is een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van het salaris van toepassing. De gemeente Zundert kent een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en aantrekkelijke overige arbeidsvoorwaarden.

Komen we samen tot de conclusie na een eerste kennismakingsgesprek dat jij de kandidaat bent die deze rol kan vervullen, dan volgt een talentenscan (Talent Motivatie Analyse) om de goede match te bevestigen.

 

Interesse?

Stuur een motivatiebrief en CV voor 10 december 2018 naar gemeente@zundert.nl onder vermelding van zaaknummer Z18-006898.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Diana Oostvogels, coördinator financiën, 076-5995600. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Natascha Scholten, HR adviseur, 076-5995600.

We kijken uit naar je reactie!

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Beleidsadviseur Informatievoorziening (36 uur)

In dialoog met inwoners en ondernemers wil de gemeente Zundert zoeken naar de beste, toekomstbestendige oplossingen. Iedereen neemt in dit proces zijn of haar verantwoordelijkheid binnen de kaders die we samen hebben vastgesteld. Daarmee willen we een vitale, veilige en bruisende leefomgeving creëren waarbij we met elkaar bouwen aan een mooie toekomst. 

 

Jouw werkzaamheden

Als beleidsadviseur informatievoorziening voel je je als een vis in het water als het gaat over gemeentelijke informatievoorziening. Je bent in staat om met elkaar de opgestelde strategische doelen om te zetten naar operationele doelstellingen binnen het uitvoeringsprogramma Informatievoorziening. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies binnen de strategische beleidsprogramma’s van de gemeente Zundert. Ook onderhoudt je goede contacten met de netwerkpartners van de gemeente Zundert en werk je waar nodig met ze samen.
Je bent in staat om bestuurlijke besluitvorming op een heldere en begrijpelijke wijze op te stellen. Als beleidsadviseur informatievoorziening participeer je ook in projecten als projectleider of adviseur.

 

Wat vragen we?

Je bent een gedreven professional die over HBO werk- en denkniveau beschikt en aantoonbare ervaring binnen het vakgebied informatievoorziening. Je bent ondernemend, toont lef en hebt continue focus op het verbeteren van resultaten. Daarnaast ben je creatief in het bedenken van oplossingen.

Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden, toont verantwoordelijkheidsgevoel en bent in staat om snel te schakelen.

Als persoon beschik je over een zeer ruime kennis van bestuurlijke processen en gevoel voor politiek en bestuurlijke verhoudingen; organisatorische vaardigheden en ben je gericht op het verbinden en samenwerken binnen en buiten de organisatie.

 

Wij bieden

Onze organisatie ontwikkelt zich naar een netwerkorganisatie, dus er is volop beweging. Dit geeft ruimte en kansen om ook jezelf te blijven ontwikkelen. Met elkaar behalen we de resultaten die de burger van ons verwacht. Onze missie, visie en nieuw opgezette beleidsprogramma’s zijn hierbij leidend.

We doen dit door onze talenten in beeld te houden zodat je de rol vervult die bij je past. Je wordt hierbij gecoached door in- of externe coaches. Ook kun je bij ons zelf de rol van coach krijgen als dit jouw talent is.

Het salaris behorende bij deze rol is marktconform. Daarboven is een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van het salaris van toepassing. De gemeente Zundert kent reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en aantrekkelijke overige arbeidsvoorwaarden.

Komen we samen tot de conclusie na een eerste kennismakingsgesprek dat jij de kandidaat bent die deze rol kan vervullen, dan volgt een talentenscan en mogelijk een assessment om de goede match te bevestigen.

 

Interesse?

Stuur een motivatiebrief en CV vóór 10 december 2018 naar gemeente@zundert.nl onder vermelding van zaaknummer Z18-006876.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Anjo Bogers 076-5995600. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Natascha Scholten, 076-5995600.

We kijken uit naar je reactie!

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.