Waarom dit gebied?

Er zijn ondernemers in Breedschot die oplossingen zoeken voor de vrijkomende agrarische bebouwing. Ook wonen er veel burgers gecentreerd in dit gebied, in ‘woonbossen’, die een belangrijke landschappelijke waarde hebben. De burgerwoningen die meer verspreid staan, vormen soms een knelpunt voor ondernemers en burgers in uitvoering van nieuwe initiatieven.

In het gebied vinden we ook recreatie en toerisme. Verkeersveiligheid is een probleem in Breedschot, voornamelijk door de hoge snelheid van auto’s en tekort aan wandel- en fietspaden.

Ingeklapt

Gebiedsregisseur en contactgegevens

Peter Reiters is gebiedsregisseur, hij is te bereiken op 06-22 99 54 14 of via info@deruyterhof.nl.

Ingeklapt

Stand van zaken

Tijdens de twee gebiedsbijeenkomsten en tijdens diverse ‘keukentafelgesprekken’ is ingezet op het kweken van meer wederzijds begrip en vertrouwen.  Momenteel zijn er drie werktafels aan de slag met hun eigen deelgebied. Daarnaast is er een groep van ondernemers die hun ervaringen in deze pilot met elkaar delen. 

Er bestaat al een goede sociale samenhang in het gebied dankzij de buurtschappen Kruispad en Kaarschot. Aangrenzende buurtschappen Oekeltje en Klein-Oekel hebben aangegeven ook graag betrokken te worden in deze Pilot.

Na de eerste fase waarin vooral veel wensen en ideeën zijn opgehaald bij de ondernemers, bewoners en overige belanghebbenden, is het nu tijd geworden om tot een gemeenschappelijke visie voor het gebied te komen. Daarbij zal ook voldoende aandacht moeten zijn voor klimaatadaptie, waterhuishouding, energie (RES) en historische landschapselementen.

Ingeklapt

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van de pilot Vitaal Buitengebied? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via dit online aanmeldformulier.

Ingeklapt