25 maart - Update situatie grensregio's (België)

Zoals bekend verbiedt België sinds woensdag 18 maart alle niet essentiële reisbewegingen naar het buitenland, waaronder Nederland. Het is ook verboden het Belgische grondgebied te gebruiken voor een verplaatsing vanuit Nederland naar een bestemming binnen Nederland

Deze reizen zijn wel toegestaan

  • Goederen en dienstenverkeer mag doorgaan. Neem daarvoor bewijs mee.
  • Ook reisbewegingen vanwege co-ouderschap zijn toegestaan. Neem daarvoor mee: Nederlandse paspoort/identiteitskaart, Belgische verblijfskaart, andere overtuigingsstukken (uitspraak rechter, etc.).

Grensarbeiders en vignet:

  • Voor grensarbeiders die niet in vitale sectoren werken of niet behoren tot de cruciale beroepsgroepen geldt dat ze met een werkgeversverklaring moeten aantonen dat ze voor werk de grens oversteken;
  • Voor grensarbeiders in vitale sectoren dan wel behorend tot de cruciale beroepsgroepen is er sinds zondag 22 maar een speciaal vignet beschikbaar. Met dit vignet moet onnodig oponthoud bij de grens voor deze groepen worden voorkomen. Het vignet moet worden voorzien van een stempel van de werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt. Misbruik wordt door de Belgische autoriteiten beboet;

Meer informatie over het vignet en over reizen naar België vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De gemeente Zundert staat in nauw contact met onze Belgische buurgemeenten. Ook volgen we de berichtgeving over grenscontroles in Vlaanderen op de voet. Zowel wat dit betekent voor het verkeer richting Vlaanderen als vanuit Vlaanderen naar de gemeente Zundert.

Ingeklapt

Buitenland

Het kabinet doet een dringend beroep om in verband met het virus niet-essentiële reizen naar het buitenland te vermijden. Hiermee wordt onder meer het tanken, winkelen en op vakantie gaan in het buitenland bedoeld. Het is van belang dat mensen dit advies serieus nemen zodat verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

Grensverkeer blijft mogelijk voor mensen in cruciale beroepen (zoals medisch personeel en mensen die werken in distributiecentra) en voor ouders voor mensen met co-ouderschap met een ouder in België woont.  

Ingeklapt