Verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig

Door de Corona-maatregelen is het niet altijd mogelijk een rijbewijs op tijd te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen, tijdelijk langer geldig zijn. Door deze regeling kunnen mensen binnen Europa (tijdelijk) blijven doorrijden met een verlopen rijbewijs.

De voorwaarden van de tijdelijke regeling zijn: 

 • Het rijbewijs is verlopen/verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020;
 • Bestuurders van wie het rijbewijs of een categorie op het rijbewijs verloopt in deze periode kunnen 9 maanden doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs;
 • De 9 maanden gaan in vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden;
 • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling;  
 • De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.


Uitzonderingen

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Ingeklapt

Evenementen

Vanaf 1 juli zijn activiteiten en evenementen weer toegestaan. In een gemeente met meer evenementen dan kalenderweken zijn we blij dat dit weer mogelijk is. We werken en denken dan ook graag mee met organisatoren, in de ruimte die we hebben. Het organiseren van evenementen is namelijk gebonden aan voorwaarden, die zijn vastgelegd in de noodverordening van de veiligheidsregio.

Organiseert u een evenement? Dan meld u dit volgens het normale proces. Daarbij zijn de volgende (aangepaste) spelregels van toepassing:

 

Heeft uw evenement een vergunning nodig?
Dan stuurt u uw aanvraag met documenten naar de gemeente.
Normaal gesproken gebruikt de gemeente een termijn van 12 weken. Om aanvragen sneller te laten verlopen, kunt u uw evenement ten minste 8 weken voor het evenement melden. De gemeente heeft deze tijd nodig om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen.

Informatie over het organiseren van evenementen en aanvragen van vergunningen vindt u op onze website: https://www.zundert.nl/evenementen-recreatie-verkeer/evenementenvergunning 

 

Heeft uw evenement geen vergunning nodig?
Kleine evenementen hebben vaak geen vergunning nodig. Organiseert u een vergunningsvrij evenement? Dan maakt u zo snel als mogelijk een melding bij de gemeente. Dit in tegenstelling tot het gebruikelijke termijn van drie weken. De gemeente beoordeeld of dit binnen de maatregelen plaats kan vinden.

Informatie over het organiseren van evenementen zonder vergunning vindt u op onze website: https://www.zundert.nl/evenementen-recreatie-verkeer/evenementenvergunning  

 

COVID-19 toets
Naast het aanmelden van uw evenement, komt er een extra stap bij, namelijk de COVID-19 toets. Deze toets zorgt ervoor dat aan de coronamaatregelen wordt voldaan. Geeft u daarom in uw aanvraag antwoord op de volgende vragen

 • Op welke manier wordt de anderhalve meter afstand gewaarborgd;
 • Op welke manier wordt de gezondheid van bezoekers geverifieerd;
 • Worden de aanwezigen een zitplaats of een afgebakende locatie toegewezen;
 • Op welke manier wordt het aantal personen gereguleerd;
 • Of en zo ja, op welke manier vindt doorstroming plaats op het terrein of in het gebouw.

 

We denken met u mee

Samen werken we aan veilige en gezonde evenementen. En samen zullen we moeten wennen aan de nieuwe landelijke regels en ontdekken welke ruimte er is. Vanuit de gemeente denken we graag met u mee.

 

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op via het telefoonnummer 076-599 56 00 of per mail gemeente@zundert.nl.

Ingeklapt

Openingstijden Raadhuis en afspraken

De gemeente Zundert heeft de dienstverlening aangepast, ter bescherming van de klanten, bezoekers en medewerkers en om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Medewerkers van de gemeente kunnen elkaar sinds 1 juni onder voorwaarden weer treffen op kantoor. Het is nog niet mogelijk om externe partijen te ontvangen in het Raadhuis voor bijeenkomsten en vergaderingen.


Afspraak maken

Om de kans op verspreiding van het coronavirus te beperken, werken we op afspraak. Een afspraak maakt u digitaal via www.zundert.nl of via 076-599 56 00. Wij vragen u:

 • Probeer eerst zaken digitaal te regelen via deze website
 • Kom naar de afspraak alleen of met maximaal één begeleider
 • Maak alleen een afspraak voor (dringende) aanvragen die niet digitaal geregeld kan   
  worden.

De volgende producten zijn digitaal verkrijgbaar, hiervoor hoeft u niet naar het raadhuis te komen:

 • Eigen verklaring rijbewijs;
 • Uittreksel BRP;
 • Uittreksel Burgerlijke Stand;
 • Verhuizing.

Bij klachten als koorts of verkoudheid, vragen wij u uit veiligheid voor onze medewerkers en inwoners niet naar het Raadhuis te komen. U kunt als uw klachten zijn verdwenen een afspraak maken.


Openingstijden

De dienstverlening gaat door maar de openingstijden zijn beperkter. De loketten van Burgerzaken zijn geopend van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 en 12.30 uur woensdagavond van 16.00 uur tot 19.30 uur geopend. Wij verzoeken u bij voorkeur te betalen via de pin.

Mocht er geen ruimte zijn om langs te komen én is er sprake van spoed, dan vragen wij u om ons te bellen via: 076-599 56 00. Wij zoeken dan in overleg met u naar een oplossing.


Houd afstand

Wij vragen u de aangeraden afstand van 1,5 meter te bewaren. Voor uw veiligheid, die van andere aanwezigen en voor de veiligheid van de medewerkers van de gemeente. Ter bescherming van u en onze eigen medewerkers vragen wij u zoveel mogelijk met de pinpas of contactloos te betalen aan de balies.

Ingeklapt

Afval en Milieustraat

Milieustraat 
De Milieustraat is zoals gebruikelijk geopend.
Mensen grijpen de situatie aan om een voorjaarsschoonmaak of verbouwing te beginnen. We zien daarom dat het bij de milieustraat druk is. Wij vragen u om alleen naar de milieustraat te gaan als het noodzakelijk is.

Afval
Ook het afval wordt op de gebruikelijke manier opgehaald.

Algemente informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Afval en Milieustraat.

Ingeklapt

Meldingen Openbare Ruimte

Meldingen kunnen nog altijd worden gedaan via VerbeterdeBuurt. We pakken uw melding zo spoedig mogelijk op. Vanwege de huidige situatie, kan het iets langer duren voordat uw melding wordt verholpen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Ingeklapt

College- en Raadsvergaderingen

Vergaderingen van het college van B&W en de gemeenteraad gaan de komende weken (digitaal) door. Burgemeester en wethouders annuleren wel de openbare optredens.

Ingeklapt

Noodfonds COVID-19

Zundertse inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen, die in een noodsituatie zijn gekomen door de coronacrisis kunnen gebruik maken van het gemeentelijk noodfonds Covid-19.
Het noodfonds is een vangnet en laatste redmiddel. De steunmaatregelen van het Rijk en overige overheden en instanties zijn in deze gevallen niet toereikend. Het voorziet niet in inkomenssteun.

Op de infographic noodfonds COVID-19 leest u de details van het noodfonds.

 

Financiële ondersteuning

Het kabinet, de provincie, brancheorganisaties en andere partijen bieden hulp aan mensen die door de corona in problemen komen. Mogelijk kunt u hier ook gebruik van maken. Kijk daarvoor op de websites van deze organisaties of via onderstaande infographic.

Komt u niet in aanmerking voor deze regelingen? Of hebben deze regelingen niet geholpen?
Dan kunt u een bijdrage uit het Noodfonds Covid-19 aanvragen.

 

Wie kan er gebruik van maken
Zundertse inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen die in een noodsituatie zijn gekomen door de coronacrisis. Zij kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige bijdrage van maximaal 5.000 euro. Dit is voor incidentele probleemsituaties die door de coronacrisis na 1 maart 2020 zijn ontstaan.

 

Voorwaarden
Een aanvraag kan positief worden beoordeeld wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Er is een individuele noodsituatie of het voortbestaan van een organisatie is in gevaar door de coronacrisis.
 • De aanvrager heeft alle landelijke regelingen benut, voor zover mogelijk.
 • De aanvrager toont aan dat de problemen zijn ontstaan na 1 maart 2020.
 • Bovenstaande punten worden aangetoond met documenten
 • Indien er achteraf toch steun vanuit het Rijk, provincie of andere voorzieningen mogelijk blijkt, kan het college het verstrekte bedrag terugvorderen.

Let op: De bijdrage uit het noodfonds is niet bedoeld als structurele aanvulling op een laag inkomen of het voldoen van schulden die niet door de coronacrisis zijn ontstaan. De volledige voorwaarden leest u terug in de ‘verordening Noodfonds COVID-19’.

 

Aanvragen bijdrage uit noodfonds
Heeft u een bijdrage uit het noodfonds nodig?

 • Dan kunt u uw aanvraag schriftelijk sturen naar het college van B&W. Dit kan tot uiterlijk 31 december 2020
 • Dit kan per mail naar gemeente@zundert.nl of per post Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.
 • In uw aanvraag beschrijft u uw situatie. Aan de hand van documenten laat u zien dat uw situatie is ontstaan na 1 maart 2020. Ook voorziet u de aanvraag van documenten waaruit blijkt dat andere financiële regelingen niet geholpen hebben.

 

Beoordeling en termijn

 • Het college neemt een besluit op uw aanvraag.
 • Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u een schriftelijke beslissing.
 • De hoogte van het bedrag wordt afgestemd op de omstandigheden van de individuele situatie. Dit is maximaal 5.000 euro.
 • Het bedrag wordt geschonken. In sommige situaties kan het college besluiten om het bedrag als renteloze lening te verstrekken.

Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met

 • De ernst en duur van uw situatie.
 • De mogelijke gevolgen als er geen hulp komt
 • Andere alternatieven
Ingeklapt