Verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig

Door de Corona-maatregelen is het niet altijd mogelijk een rijbewijs op tijd te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen, tijdelijk langer geldig zijn. Door deze regeling kunnen mensen binnen Europa (tijdelijk) blijven doorrijden met een verlopen rijbewijs.

De voorwaarden van de tijdelijke regeling zijn: 

 • Het rijbewijs is verlopen/verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020;
 • Bestuurders van wie het rijbewijs of een categorie op het rijbewijs verloopt in deze periode kunnen 7 maanden doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs;
 • De 7 maanden gaan in vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden;
 • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling;  
 • De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.


Uitzonderingen

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Ingeklapt

Openingstijden Raadhuis en afspraken

De gemeente Zundert heeft de dienstverlening aangepast, ter bescherming van de klanten, bezoekers en medewerkers en om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Medewerkers van de gemeente kunnen elkaar sinds 1 juni onder voorwaarden weer treffen op kantoor. Het is nog niet mogelijk om externe partijen te ontvangen in het Raadhuis voor bijeenkomsten en vergaderingen.


Afspraak maken

Om de kans op verspreiding van het coronavirus te beperken, werken we op afspraak. Een afspraak maakt u digitaal via www.zundert.nl of via 076-599 56 00. Wij vragen u:

 • Probeer eerst zaken digitaal te regelen via deze website
 • Kom naar de afspraak alleen of met maximaal één begeleider
 • Maak alleen een afspraak voor (dringende) aanvragen die niet digitaal geregeld kan   
  worden.

De volgende producten zijn digitaal verkrijgbaar, hiervoor hoeft u niet naar het raadhuis te komen:

 • Eigen verklaring rijbewijs;
 • Uittreksel BRP;
 • Uittreksel Burgerlijke Stand;
 • Verhuizing.

Bij klachten als koorts of verkoudheid, vragen wij u uit veiligheid voor onze medewerkers en inwoners niet naar het Raadhuis te komen. U kunt als uw klachten zijn verdwenen een afspraak maken.


Openingstijden

De dienstverlening gaat door maar de openingstijden zijn beperkter. De loketten van Burgerzaken zijn geopend van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 en 12.30 uur woensdagavond van 16.00 uur tot 19.30 uur geopend. Wij verzoeken u bij voorkeur te betalen via de pin.

Mocht er geen ruimte zijn om langs te komen én is er sprake van spoed, dan vragen wij u om ons te bellen via: 076-599 56 00. Wij zoeken dan in overleg met u naar een oplossing.


Houd afstand

Wij vragen u de aangeraden afstand van 1,5 meter te bewaren. Voor uw veiligheid, die van andere aanwezigen en voor de veiligheid van de medewerkers van de gemeente. Ter bescherming van u en onze eigen medewerkers vragen wij u zoveel mogelijk met de pinpas of contactloos te betalen aan de balies.

Ingeklapt

Afval en Milieustraat

Milieustraat 
De Milieustraat is zoals gebruikelijk geopend.
Mensen grijpen de situatie aan om een voorjaarsschoonmaak of verbouwing te beginnen. We zien daarom dat het bij de milieustraat druk is. Wij vragen u om alleen naar de milieustraat te gaan als het noodzakelijk is.

Afval
Ook het afval wordt op de gebruikelijke manier opgehaald.

Algemente informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Afval en Milieustraat.

Ingeklapt

Meldingen Openbare Ruimte

Meldingen kunnen nog altijd worden gedaan via VerbeterdeBuurt. We pakken uw melding zo spoedig mogelijk op. Vanwege de huidige situatie, kan het iets langer duren voordat uw melding wordt verholpen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Ingeklapt

College- en Raadsvergaderingen

Vergaderingen van het college van B&W en de gemeenteraad gaan de komende weken (digitaal) door. Burgemeester en wethouders annuleren wel de openbare optredens.

Ingeklapt

Noodfonds COVID-19

De gemeenteraad heeft 250.000 euro beschikbaar gesteld voor een noodfonds COVID-19. Inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen in Zundert kunnen in geval van nood hiervan gebruik maken.

Op 7 juli neemt de gemeenteraad een besluit over het noodfonds. Dan wordt bekend voor wie het bedoeld is, hoe het aanvraagproces loopt en wat de voorwaarden zijn.

Het kabinet, andere overheden en organisaties hebben ook financiële regelingen om te helpen bij financiële moeilijkheden door de coronacrisis. Informatie is te vinden op de websites van deze organisaties, bijvoorbeeld de website van de Rijksoverheid.

Ingeklapt