Openingstijden Raadhuis en afspraken

Snelbalie weer op reguliere tijden geopend

Onze snelbalie is weer op reguliere tijden geopend. Dit betekent dat u uw nieuwe reisdocument of rijbewijs op de onderstaande tijden kan ophalen:

 • Maandag: 09.00 – 17.00 uur;
 • Dinsdag: 09.00 – 17.00 uur;
 • Woensdag: 09.00 – 19.30 uur;
 • Donderdag 09.00 – 17.00 uur;
 • Vrijdag 09.00 – 12.30 uur.

Kijk voor meer informatie over onze openingstijden op de pagina 'Contact en openingstijden' op deze website.


17 van onze producten Burgerzaken zijn digitaal verkrijgbaar

Kijk voor een overzicht van deze producten op de webpagina Regel het Online! U hoeft voor deze producten geen afspraak te maken én dus niet langs te komen op het raadhuis.

Ingeklapt

Afval en Milieustraat

Milieustraat

De Milieustraat is zoals gebruikelijk geopend.

Afval

Ook het afval wordt op de gebruikelijke manier opgehaald.
Algemene informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Afval en Milieustraat.

Ingeklapt

Meldingen Openbare Ruimte

Meldingen kunnen nog altijd worden gedaan via VerbeterdeBuurt. We pakken uw melding zo spoedig mogelijk op. Vanwege de huidige situatie, kan het iets langer duren voordat uw melding wordt verholpen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Ingeklapt

Noodfonds COVID-19

Zundertse inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen, die in een noodsituatie zijn gekomen door de coronacrisis kunnen gebruik maken van het gemeentelijk noodfonds Covid-19.
Het noodfonds is een vangnet en laatste redmiddel. De steunmaatregelen van het Rijk en overige overheden en instanties zijn in deze gevallen niet toereikend. Het voorziet niet in inkomenssteun.

Op de infographic noodfonds COVID-19 leest u de details van het noodfonds.

 

Financiële ondersteuning

Het kabinet, de provincie, brancheorganisaties en andere partijen bieden hulp aan mensen die door de corona in problemen komen. Mogelijk kunt u hier ook gebruik van maken. Kijk daarvoor op de websites van deze organisaties of via onderstaande infographic.

Komt u niet in aanmerking voor deze regelingen? Of hebben deze regelingen niet geholpen?
Dan kunt u een bijdrage uit het Noodfonds Covid-19 aanvragen.

 

Wie kan er gebruik van maken

Zundertse inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen die in een noodsituatie zijn gekomen door de coronacrisis. Zij kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige bijdrage van maximaal 5.000 euro. Dit is voor incidentele probleemsituaties die door de coronacrisis na 1 maart 2020 zijn ontstaan.

 

Voorwaarden

Een aanvraag kan positief worden beoordeeld wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Er is een individuele noodsituatie of het voortbestaan van een organisatie is in gevaar door de coronacrisis.
 • De aanvrager heeft alle landelijke regelingen benut, voor zover mogelijk.
 • De aanvrager toont aan dat de problemen zijn ontstaan na 1 maart 2020.
 • Bovenstaande punten worden aangetoond met documenten
 • Indien er achteraf toch steun vanuit het Rijk, provincie of andere voorzieningen mogelijk blijkt, kan het college het verstrekte bedrag terugvorderen.

Let op: De bijdrage uit het noodfonds is niet bedoeld als structurele aanvulling op een laag inkomen of het voldoen van schulden die niet door de coronacrisis zijn ontstaan. De volledige voorwaarden leest u terug in de ‘verordening Noodfonds COVID-19’.

 

Aanvragen bijdrage uit noodfonds

Heeft u een bijdrage uit het noodfonds nodig?

 • Dan kunt u uw aanvraag schriftelijk sturen naar het college van B&W. Dit kan tot uiterlijk 31 december 2021.
 • Dit kan per mail naar gemeente@zundert.nl of per post Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.
 • In uw aanvraag beschrijft u uw situatie. Aan de hand van documenten laat u zien dat uw situatie is ontstaan na 1 maart 2020. Ook voorziet u de aanvraag van documenten waaruit blijkt dat andere financiële regelingen niet geholpen hebben.

 

Beoordeling en termijn

 • Het college neemt een besluit op uw aanvraag.
 • Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u een schriftelijke beslissing.
 • De hoogte van het bedrag wordt afgestemd op de omstandigheden van de individuele situatie. Dit is maximaal 5.000 euro.
 • Het bedrag wordt geschonken. In sommige situaties kan het college besluiten om het bedrag als renteloze lening te verstrekken.

Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met:

 • De ernst en duur van uw situatie.
 • De mogelijke gevolgen als er geen hulp komt
 • Andere alternatieven
Ingeklapt

Verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig

Door de Corona-maatregelen is het niet altijd mogelijk een rijbewijs op tijd te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen, tijdelijk langer geldig zijn. Door deze regeling kunnen mensen binnen Europa (tijdelijk) blijven doorrijden met een verlopen rijbewijs.

De voorwaarden van de tijdelijke regeling zijn: 

 • Het rijbewijs is verlopen/verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020;
 • Bestuurders van wie het rijbewijs of een categorie op het rijbewijs verloopt in deze periode kunnen 9 maanden doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs;
 • De 9 maanden gaan in vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden;
 • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling;  
 • De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.


Uitzonderingen

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Ingeklapt