Kabinet verlengt verbod op eendaagse evenementen

Het kabinet verlengt het verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september 2021. Kleinschalige evenementen zijn onder strikte voorwaarden, zoals het werken met coronatoegangsbewijzen, wel eerder toegestaan. Het OMT heeft het kabinet hierover advies gegeven. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Ingeklapt

Terras tijdelijk uitbreiden tijdens het terrasseizoen van 2021

Het college van B&W heeft besloten tijdelijke uitbreiding van terrassen (onder voorwaarden) toe te staan tot 1 november 2021. U leest in de regels bij Downloads onderaan deze pagina, waar de uitbreiding van het terras aan moet voldoen. We proberen daarbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Ook denken we graag mee met het plaatsen van een verantwoord verruimd terras.

Wilt u hier gebruik van maken? En gaat het om een ander terras dan in de reguliere vergunning staat? Dan adviseren wij u om een plan in te dienen. Wilt u daarin antwoord geven op de volgende vragen:

  • Hoe gebruikt u het terras?
  • Welke objecten plaatst u?
  • Hoe heeft u de omgeving betrokken?

Ook als u vorig jaar een voorstel heeft ingeleverd, stuurt u een plan in.
Zorgt u ervoor dat het volledig is? Dan geven wij zo spoedig mogelijk een reactie.

Uw plan stuurt u naar gemeente@zundert.nl onder vermelding van zaaknummer Z21-000828.

Ingeklapt

Nog altijd financiële steun voor ondernemers

Ondernemers - die in de knel zijn gekomen door het coronavirus - kunnen nog altijd financiële ondersteuning aanvragen: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-5). Deze ondersteuning is voor maximaal 3 maanden én vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Ondersteuning in de vorm van bedrijfskapitaal (om liquiditeitsproblemen op te lossen), is ook mogelijk.

De Tozo-5 kan je aanvragen via het Werkplein Hart van West-Brabant.

Ingeklapt

Kabinet versterkt vangnet voor bedrijven en banen

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig impact heeft op delen van de economie.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Ingeklapt