Winkels, sportclubs en kappers weer open

Voor sport, beoefening van kunst en cultuur, contactberoepen, detailhandel en onderwijs in Nederland is sinds zaterdag 15 januari weer meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten dat winkels, sportclubs, muziekscholen en contactberoepen zoals kappers weer open kunnen. Er geldt ook een aanscherping voor het dragen van een mondkapje. Het snel toenemende en hoge aantal besmettingen met de omikronvariant maakt het noodzakelijk om de sluiting van andere locaties voort te zetten. Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Ingeklapt

Tijdlijn

4 januari

Primair en voortgezet onderwijs en BSO gaan weer open na kerstvakantie

Op 10 januari gaan de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer open. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Volgens het OMT is dat verantwoord. Ook wordt sporten voor jeugd tot en met 17 jaar tot 20:00 uur buiten weer mogelijk vanaf 11 januari. Op het mbo, hogescholen en universiteiten wordt online onderwijs gegeven vanwege een toename van het aantal besmettingen in deze leeftijdscategorie, behalve voor de eerder uitgezonderde groepen. Op 14 januari is weer een persconferentie.

 

20 december

Verspreiding omikron vertragen: Nederland in lockdown

Het is de afgelopen week duidelijk geworden dat omikron zich ook in Nederland zeer snel verspreidt. Het OMT verwacht dat deze variant eind december al dominant zal zijn in Nederland. Dit is eerder dan verwacht. De snelle opmars leidt nog dit jaar tot een stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC’s. Hiermee wordt een overbelasting van de zorg in januari steeds reëler. We willen allemaal in het ziekenhuis en bij de huisarts terecht kunnen als dat nodig is. De verspreiding van de omikronvariant moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

26 november

Avondsluiting en strengere maatregelen overdag

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Helaas blijkt het noodzakelijk om planbare zorg zoals heup- of liesbreukoperaties te stoppen, zodat de meest acute zorg nog wel door kan gaan. Bijvoorbeeld zware hartoperaties, kankerbehandelingen en niertransplantaties. We willen allemaal in het ziekenhuis, bij de huisarts en de polikliniek terecht kunnen als dat nodig is. Er wordt op korte termijn geen daling verwacht in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. Om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport, etc.) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

24 november

1,5 meter afstand houden is weer verplicht

Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Daarbij is het essentieel dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Een van de belangrijkste basisregels is het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit was al een dringend advies, maar is vanaf 24 november 2021 weer verplicht. Dit betekent dat de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) hierop kunnen handhaven.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

15 november

Besmettingen moeten omlaag: strengere regels om contacten te beperken

Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Besmettingen ontstaan door contacten tussen mensen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het virus, komen er aanvullende maatregelen. Deze zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk en sport) zoveel mogelijk door, terwijl in de avond het aantal contactmomenten meer wordt beperkt. Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

3 november

Besmettingen moeten omlaag, passende maatregelen nodig

Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC’s loopt nu op en kan volgens de berekeningen nog verder oplopen. Het RIVM verwacht een piek van 500 Covid-patiënten op de IC deze winter. Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Daarbij wil het kabinet de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden. Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al gelden zoals de sluitingstijden voor de horeca en het maximale aantal van 75 procent bezoekers voor evenementen binnen zonder zitplaats.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

22 september

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog ongevaccineerd. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

17 augustus

Fysiek onderwijs open, andere coronamaatregelen verlengd

Deze week is de 22 miljoenste prik gezet. De vaccinatiegraad in Nederland is inmiddels hoog en neemt nog elke dag toe. Toch is een verdere stijging nodig. Er is nog steeds een groep van naar schatting 1,8 miljoen mensen die nog geen immuniteit heeft opgebouwd: niet door vaccinatie en niet door infectie. De 4e besmettingsgolf is gelukkig snel gekeerd. En het aantal ziekenhuis- en IC-opnames loopt naar verwachting niet verder op. Dit laat het belang van vaccineren zien. Echter, het gunstige beeld nu is nog geen garantie voor weinig besmettingen in de herfst en winter.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

9 augustus

Komt u terug van vakantie? Zorg dat u een coronabewijs meeneemt

Reizigers die vanuit België naar Nederland reizen kunnen vanaf (sinds gisteren) bij de grens gecontroleerd worden op hun coronabewijs. Reizigers die tijdens een controle geen coronabewijs bij zich hebben, krijgen een boete van €95,-.

Sinds gisteren moeten reizigers vanaf 12 jaar die uit EU-landen met een geel reisadvies komen een coronabewijs bij zich hebben. Dit kan een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs zijn, al dan niet te tonen via de CoronaCheck-app. Wanneer reizigers een boete krijgen omdat ze geen coronabewijs bij zich hebben, krijgen ze het dringend advies om zich na aankomst in Nederland te laten testen. Dit geldt niet voor reizigers die korter dan 48 uur in België zijn geweest.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

2 augustus

Kabinet verlengt verbod op eendaagse evenementen

Het kabinet verlengt het verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september 2021. Kleinschalige evenementen zijn onder strikte voorwaarden, zoals het werken met coronatoegangsbewijzen, wel eerder toegestaan. Het OMT heeft het kabinet hierover advies gegeven. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

12 juli

Snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Deze toename heeft nu nog geen gevolgen voor het beschermen van de kwetsbaren en de druk op de zorg. Maar zo’n grote groep besmettelijke mensen kan wel een risico zijn voor die mensen die niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Onder deze laatste groep blijkt de deltavariant tot meer ziektegevallen te leiden dan gedacht. Daarnaast zijn ook bij mensen die al volledig zijn gevaccineerd of recentelijk een coronabesmetting hebben doorgemaakt, besmettingen met deze variant vastgesteld. Ook de kans op nieuwe virusmutaties zorgt voor onzekerheid. En de langdurige klachten na een coronabesmetting kunnen grote impact hebben.

Het kabinet maakt zich hier zorgen over. En kan niet voldoende uitsluiten dat er de komende weken toch meer ziekenhuisopnames komen. Daarom is er besloten dat er extra maatregelen voor de zomer nodig zijn.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

21 juni

Nederland zet grote stap: bijna alles kan op 1,5 meter

Het vaccineren tegen corona gaat hard. Er zijn al ruim 13 miljoen prikken gezet. Bijna 5 miljoen mensen zijn nu volledig gevaccineerd, ruim 4 miljoen mensen hebben hun eerste prik gehad. Medio juli heeft iedereen die gevaccineerd wil worden een eerste en vaak ook een tweede vaccinatiegehad. 

We zien dit terug in de besmettingscijfers en in het aantal mensen dat met Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Deze cijfers dalen nu snel. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

16 juni

Evenementen na 1 juli weer mogelijk

Eendaagse evenementen zijn vanaf 1 juli weer mogelijk. Dat maakte het kabinet 11 juni bekend. Er zijn nog wel voorwaarden aan gebonden zoals het gebruik van toegangstesten of een herstel- of vaccinatiebewijs.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Het bericht is goed nieuws voor de organisatoren in onze gemeente Zundert heeft namelijk net zoveel evenementen als een jaar weken heeft. Na bijna anderhalf jaar is het zover en kunnen organisatoren weer aan de slag.

Wilt u een evenement organiseren na 1 juli?

Dan adviseren wij u om een aanvraag op tijd in te dienen en het evenement aan te melden op de Evenementenkalender. Op deze manier kunnen wij met u meedenken en ervoor zorgen dat u een vergunning krijgt indien nodig. We hebben namelijk tijd nodig om uw aanvraag te toetsen.

Om uw aanvraag in behandeling te nemen hebben wij het volgende van u nodig:
- Uw aanvraag met plan van uw evenement
- Een extra toevoeging in deze tijd is een omschrijving hoe u rekening houdt met de coronamaatregelen.
- We hebben het termijn voor het aanvragen van een evenementenvergunning verkort van 12 weken naar 8 weken. Op deze manier hopen we u tegemoet te komen met de planning en organisatie van uw evenement.
We ontvangen daarom graag uw aanvraag minimaal 8 weken voor uw evenement. Mocht dat niet lukken, neemt u dan contact met ons op.

Sommige evenementen zijn vergunningsvrij. Deze evenementen meld je 3 weken van tevoren aan bij de gemeente. Ook hier zien wij graag hoe u rekening houdt met de coronamaatregelen. Welke evenementen vergunningsvrij zijn leest u de pagina 'Evenementen' op deze website.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met ons via gemeente@zundert.nl of 076-599 56 00.
Meer informatie vindt u ook op de pagina 'Evenementen' op deze website.

 

Lieve inwoners, beste Zundertenaren,

Ik stroop mijn mouw op! U toch ook hoop ik? In de afgelopen week was ik aan de beurt voor mijn eerste coronavaccinatie. In rap tempo worden nu dagelijks inwoners uit een nieuw geboortejaar uitgenodigd voor hun vaccinatie. Toch een gekke gewaarwording wat zo’n moment met je doet. Na anderhalf jaar leven met beperkingen voelt het letterlijk als weer een flinke stap vooruit. Ik liep met een brede lach naar buiten. En zette daarna het volume van de autoradio een tandje hoger.

Hetzelfde gevoel, van herwonnen ruimte, heeft ongetwijfeld veel inwoners in onze gemeente bekropen, toen de Raad van Buurtschappen besloot om voor een zo volwaardig mogelijk Corso te gaan. Dezelfde avond werd de oproep gedeeld om de vlag met heraldiek van je buurtschap uit te hangen. Jullie gaven hier massaal gehoor aan. Een besluit van de buurtschappen dat getuigt van lef en tegelijk vraagt om oog te houden voor de onzekerheden die er nog zijn.

Dit geldt voor alle inwoners die een activiteit of evenement willen organiseren in de aankomende periode. De gemeente Zundert denkt met u mee op basis van uw eigen plan. We vragen ook om een goede voorbereiding van organisatoren. Bespreek en overleg uw plannen ruim op tijd met de gemeente. En vergeet niet om aan te geven hoe u ervoor zorgt dat de coronamaatregelen in acht worden genomen. Houdt u nog rekening met verschillende scenario’s? Dan is het belangrijk alle scenario’s goed uitgewerkt in beeld te brengen. Met zijn allen zorgen we ervoor dat activiteiten weer plaatsvinden en dat iedereen hier op een veilige manier van kan genieten!

Ook in onze gemeente dalen de cijfers sterk. De druk op de zorg neemt af, maar we zijn er nog niet. Alhoewel steeds meer inwoners gevaccineerd zijn is er nog een risico voor wie nog niet gevaccineerd is. We zijn daarnaast alert op het effect van mogelijke nieuwe varianten van het virus. Blijf geïnformeerd en handel ernaar. Ga in quarantaine als dat moet en laten we met elkaar ons gezond verstand blijven gebruiken. Actuele en juiste informatie vindt u op www.rivm.nl en op www.rijksoverheid.nl. En heeft u vragen over de situatie in Zundert? Kijk op onze website www.zundert.nl of bel naar 076-599 5600.

Geniet vooral van de lichtpuntjes. Met de zomer in aantocht barst het hiervan. Zo gingen de vlag en tas afgelopen week bij heel veel geslaagden in onze gemeente in top. Van harte gefeliciteerd allemaal. Een prestatie in een hele bijzondere periode. Iets om met recht trots op te zijn! Het mooie weer breekt aan. Het EK is van start. En al moet ik bekennen geen voetbalkenner te zijn, hebben we die eerste wedstrijd toch maar mooi gewonnen!

Ik hoop met u van harte dat deze lichtpuntjes blijven komen en we een periode tegemoet gaan waarin we elkaar weer veel meer gaan ontmoeten!

Joyce Vermue

Burgemeester van Zundert

 

18 mei

Meer mogelijk vanaf 5 juni

Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het openingsplan een paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties in ons land open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan er voor sommige activiteiten meer, zoals meer  bezoekers. 

Belangrijk blijft dat we drukte blijven vermijden en ons allemaal aan de basisregels blijven houden, ook als we al gevaccineerd zijn: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. We werken thuis als dit kan. En we laten ons vaccineren, zodra we aan de beurt zijn. Dan kan er snel steeds meer.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

28 april

Stap 1: winkels en terrassen deel open, einde avondklok

Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel minder mensen ziek gaan worden. De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Maar het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

14 april

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk

We staan op een bijzonder punt. De besmettingen met het coronavirus nemen nog steeds toe. Ook liggen er nog te veel mensen met corona in het ziekenhuis. Aan de andere kant: er worden nu snel steeds meer mensen gevaccineerd. De verwachting is dat er over een aantal weken veel minder mensen met corona in het ziekenhuis liggen. We snakken naar een samenleving zonder coronamaatregelen. En met toegangstesten kan er ook steeds meer.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

26 maart

Maatregelen tegen corona blijven gelden

De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt. De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd. Eén maatregel wordt iets aangepast: vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in, om 22.00 uur.

Daarnaast kijkt het kabinet naar het gebruik van zelftesten in het onderwijs. Voor het hoger onderwijs is het streven dat studenten straks weer één dag per week les op locatie kunnen volgen. Dit kan op zijn vroegst 26 april.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

9 maart

Maatregelen en avondklok blijven nodig

Het aantal besmette mensen is nog steeds te hoog. Dat komt ook door andere soorten van het coronavirus. Daarom is het nog steeds te druk in de ziekenhuizen en blijven maatregelen nodig.

De avondklok blijft zeker nodig tot woensdag 31 maart 04.30 uur. U mag niet naar buiten tussen 21:00 uur ’s avonds en 04:30 uur ‘s ochtends.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

23 februari

Voorzichtige verruiming van de lockdown

De coronamaatregelen vragen veel van iedereen, zowel fysiek als mentaal. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

16 februari

Verbod op niet-essentiële reizen van en naar België verlengd

Niet-essentiële reizen van en naar België blijven verboden tot - ten minste - 1 april. Reist u toch de grens over, dan moet u een zogenaamde 'verklaring op eer' hebben als meerderjarige. De gegevens worden niet opgeslagen in een databank. U moet een digitale of papieren versie steeds bij u hebben.

 

3 februari

Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown wordt verlengd

Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel. 

Kijk voor informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

21 januari

Avondklok van kracht voor heel Nederland

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. De avondklok zorgt ervoor dat mensen minder vaak bij elkaar op bezoek gaan of elkaar ontmoeten, wat helpt om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Dat is belangrijk, want er zijn grote zorgen om de verspreiding van varianten van het coronavirus, die nog besmettelijker zijn dan het virus dat we al kennen. We moeten het moment dat deze nieuwe varianten van het virus de overhand krijgen zo veel mogelijk uitstellen.

Tijdens de avondklok is het verboden om tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends buiten te zijn. De avondklok geldt tot 10 februari 04.30 uur.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

20 januari

Lockdown verder aangescherpt i.v.m. zorgen nieuwe virusvarianten

Het kabinet maakt zich grote zorgen om Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen. Daarom is het voornemen van het kabinet om binnen enkele dagen na instemming van de Tweede Kamer een avondklok in te voeren. Bovendien scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan: ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek. Ook worden extra beperkingen ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

13 januari

Lockdown blijft nodig

Het aantal besmettingen met corona daalt een beetje. Dat is goed nieuws en moet zo blijven. Maar het aantal besmettingen moet sneller dalen. Daarom blijft de lockdown zeker tot en met 9 februari. Zodat het aantal mensen met corona in ziekenhuizen snel daalt. Blijf dus thuis.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

6 januari

Vaccineren tegen het coronavirus is gestart

Sinds woensdag 6 januari is gestart met met het vaccineren van zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. De eerste mensen uit deze groep van circa 269.000 zorgmedewerkers worden gevaccineerd bij de GGD-priklocaties in Veghel. Vanaf vrijdag 8 januari kan dat ook in Rotterdam en Houten, en maandag 11 januari volgen ook Amsterdam, Drenthe en Den Haag. Met ingang van 15 januari zijn alle 25 GGD-priklocaties in het land geopend voor het toedienen van de COVID-19-vaccins. Na de groep zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, worden ook zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg (178.000 mensen), wijkverpleging en WMO-ondersteuning (166.000 mensen) uitgenodigd om een afspraak te maken voor vaccinatie.

Kijk voor meer informatie over het coronavaccin op de website van de Rijksoverheid.

 

23 december

Dit jaar geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Hiermee voorkomen we vuurwerkslachtoffers én daarmee extra druk op de zorg.

Door het landelijk vuuwerkverbod zijn sommige typen vuurwerk dit jaar verboden. Het hebben en vervoeren van dit vuurwerk is daarmee illegaal geworden. Je kunt je vuurwerk zonder straf inleveren op 28 en 29 december op vijf verschillende locaties in Breda. 

Maandag 28 december

 • 10.30 - 13.00 uur bij winkelcentrum Heksenwiel
 • 13.30 - 16.00 uur bij winkelcentrum Hoge Vucht

Dinsdag 29 december

 • 09.30 - 11.30 uur winkelcentrum Brabantplein
 • 12.00 - 14.00 uur winkelcentrum De Burcht
 • 14.30 - 16.30 uur winkelcentrum Tuinzigt


Ervaar je vuurwerkoverlast?

Meld dit dan via handhaving@zundert.nl.
Heb je vermoeden van opslag of handel in illegaal vuurwerk? Geef dit aan bij de politie via: 0900-8844.

Ook carbidschieten mag niet

Al een paar jaar staat in onze Algemene Plaatselijke Verordering (APV) een verbod op carbidschieten . Heb je overlast van carbidschieten? Meld dit, net als overlast van vuurwerk, via handhaving@zundert.nl

 

22 december

Ook tijdens de lockdown koop je lokaal

Ondanks dat we nu even niet naar de winkels kunnen, staan onze lokale ondernemers ook nu voor je klaar. Ze doen er alles aan om je favoriete producten bij jou thuis te brengen! Op de website van Zin in Zundert vind je een overzicht van winkeliers die hun producten naar je toe brengen en hoe je deze kunt bestellen!

Ben je een ondernemer en wil je jouw acties tijdens de lockdown ook onder de aandacht brengen?

Geef het door aan ZininZundert via de mail zininzundert@pretzundert.nl. Zij plaatsen de initiatieven gratis op www.zininzundert.nl en de acties worden meegenomen in regionale promotiecampagnes. Bij acties kun je denken aan: take-away, thuisbezorgen, maar ook het promoten van webshops.

De campagne wordt regionaal uitgezet via social media en gaat duren tot 19 januari.
 

18 december

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe. 

Heeft u vragen over de lockdown en de maatregelen?

 • Veel gestelde vragen over de gevolgen van het virus voor onderwijs, kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en openbaar vervoer vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 • In dit overzicht vindt u de meest gestelde vragen voor ondernemers, verenigingen en bewoners in onze regio.
 • Heeft u daarna nog vragen? Neemt u dan contact op met ons via coronavraagstukken@zundert.nl. Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Winkels met pakketpunten mogen open

Afgelopen week was er onduidelijkheid over winkels met pakketpunten. Deze winkels mogen open gaan, maar alleen voor het wegbrengen en ophalen van pakketten. Niet voor andere producten.

We vragen u om drukte bij pakketpunten in supermarkten te voorkomen. In Zundert bieden de volgende winkels een pakketservice aan:

 • PostNL, Bruna, Molenstraat 80 in Zundert is dagelijks geopend tussen 9.00 en 12.00
 • DHL servicepunten, De Verfmolen en Shoeby, in Zundert zijn geopend voor het afhalen van pakketten
 • DHL servicepunt S-Computers in Rijsbergen is tot de Kerst geopend, van 14.00-17.00

 

16 december

Wat wens jij jouw dierbaren voor het nieuwe jaar? Die vraag staat centraal in de campagne #ZundertWenst. Van 16 december tot 6 januari zoeken we de verbinding met elkaar op door een wens op te hangen in één van de kerstbomen die in Zundert staan. Ook kunnen wensen gedeeld worden via social media met de hashtag #ZundertWenst.

Dit jaar is anders dan andere jaren. De feestdagen – normaal gesproken een periode van verbinding – staan voor de deur. Met de huidige coronamaatregelen, brengen we de feestdagen dit jaar in sterk afgeslankte vorm door. We missen elkaar. De zekerheden die we kennen zijn niet meer vanzelfsprekend. Wij brengen onze inwoners graag met elkaar in verbinding in deze bijzondere tijd. Daarom start de gemeente het initiatief #ZundertWenst.

 

14 december

Lockdown om contacten tot een minimum te beperken

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld.

Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe. 

Kijk voor meer informatie op de  website van de Rijksoverheid.

 

9 december 

Kabinet versterkt vangnet voor bedrijven en banen

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig impact heeft op delen van de economie.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

8 december

Gedeeltelijke lockdown gaat verder, ook tijdens de feestdagen

Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. De druk op de zorg neemt nog maar weinig af. Dagelijks worden nog gemiddeld 24 mensen op de intensive care opgenomen. Daarom moeten we de gedeeltelijke lockdown blijven voortzetten, ook tijdens de feestdagen. Het is niet anders. Hoe graag we ook meer zouden willen doen, het virus laat dat nu nog niet toe. Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

1 december

Mondkapjesplicht per 1 december

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Vanaf 1 december is de noodverordening ingetrokken en geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

Intrekking Noodverordening VRMWB 18 november
Aanwijzing intrekking opdrachten m.i.v. 1 december

 

17 november

Gedeeltelijke lockdown gaat verder

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.

Lees er meer over op de website van de Rijksoverheid.

Noodverordening VRMWB 18 november
Vraag en antwoord 

 

9 november 

Noodverordening VRMWB

Naar aanleiding van de persconferentie van 3 november heeft de voorzitter van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze noodverordening geldt per 4 november. Op 6 november volgde een aantal aanpassingen in de noodverordening. De noodverordeningen van 4 en 6 november vindt u hieronder. 

Vraag en antwoord

Ter verduidelijking van de noodverordening van 4 november 2020 is een lijst met vragen en antwoorden samengesteld. Deze lijst geeft antwoord op de meeste vragen over publieke en openbare ruimtes, winkelen en boodschappen doen, horeca, evenementen, bijzondere bijeenkomsten, culturele activiteiten, sport&plezier, jeugdactiviteiten, sauna’s en overnachten. Ook deze vindt u hieronder. 

Noodverordening VRMWB 4 november
Noodverordening VRMWB 6 november
Vraag en antwoord 

Heeft u nog vragen over de toepassing van de noodverordening in de gemeente Zundert?

Dan horen wij dit graag. U kunt contact opnemen via gemeente@zundert.nl en 076-599 56 00.

 

6 november

Verzwaring op gedeeltelijke lockdown

Tijdens een landelijke persconferentie (3 november) kondigden minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge een tijdelijke verzwaring op de gedeeltelijke lockdown aan. De cijfers dalen, maar nog niet snel genoeg. Daarom zijn deze maatregelen nodig. De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 4 november, 22.00 uur, tot en met woensdag 18 november.

Lees er meer over op de website van de Rijksoverheid.

 

31 oktober

Verscherpte lockdown in België

Ook in België nemen de coronabesmettingen snel toe. Daarom gaat België vanaf maandag 2 november in een verscherpte lockdown. Dit voor een periode van anderhalve maand. Onder andere niet-essentiële winkels en niet-medische contactberoepen zijn gesloten. De grenzen blijven open.

Het dringende advies van de afgelopen maanden blijft gelden. Ga alleen de grens over als de reis noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als je voor iemand zorgt of als je werkt over de grens. Ook voor de Vlamingen, die vaak in Zundert op bezoek komen, geldt dit advies. Kom alleen voor noodzakelijke reizen, niet om te recreëren.

Burgemeester Joyce Vermue: “Het coronavirus is nog in alle hevigheid onder ons. De Nederlandse en Belgische overheid hebben met elkaar afgesproken niet terug te gaan naar de situatie waarin de grenzen gesloten zijn. Des te belangrijker is het om gehoor te geven aan de oproep om aan beide zijden van de grens enkel als het strikt noodzakelijk is de grens te passeren. Wij volgen de gevolgen van de maatregelen nauwlettend en blijven hierover in contact met onze buurgemeenten.” 

Voor het Nederlands reisadvies kijk je ook op de website van Nederland Wereldwijd.

 

22 oktober

Vraag en antwoord noodverordening

Nog steeds leidt de noodverordening COVID-19 van 14 oktober tot vragen. Alle vragen die wij, gemeenten en veiligheidsregio Midden West Brabant, de afgelopen weken hebben ontvangen zijn opnieuw onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot een aanscherping van de Vraag & Antwoordlijst. Nog steeds doen wij een beroep op inwoners en ondernemers om verstandig met de regels om te gaan. De toename van besmettingen zorgt ervoor dat er weinig ruimte is om creatief met de maatregelen om te gaan. Door afstand te behouden en de sociale contacten te beperken houden we de besmettingen onder controle.

Vraag en antwoord

Over het algemeen zijn de antwoorden op de issues op de lijst verfijnd.
Echte aanpassingen zijn te vinden op de volgende onderwerpen:

 • Fitnesscentra worden NIET als doorstroomlocatie gezien; max 30 mensen binnen 
 • Tennis dubbel: met vieren op een baan mag, 1,5 meter, geen partijtje of competitie
 • Geen afhaal in bioscopen
 • Wel koffie/thee uitvaarten (met restricties) 
 • Eigen meegebrachte lunch eten bij educatieve activiteiten
 • Veel verfijning bij sport & leisure
   

Lees de noodverordening en de vraag en antwoordlijst via deze downloads:

 

16 oktober 2020

Tussen Nederland-België: alleen noodzakelijk reizen

De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden roepen hun landgenoten op om enkel noodzakelijke reizen te maken tussen België en Nederland. In beide landen laait het coronavirus op en zijn de maatregelen aangescherpt. De grenzen tussen Nederland en België blijven open. Beide ministers roepen hun landgenoten wel op om niet-noodzakelijke reizen naar Nederland en België uit te stellen.
 

14 oktober

Waarom deze gedeeltelijke lockdown?

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht: 
- het virus maximaal te controleren
- de zorg niet te overbelasten
- kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.

“We tellen nu bijna 7.400 extra coronabesmettingen per dag. Twee weken geleden lagen er 690 mensen met corona in het ziekenhuis. Nu zijn dat er 1.410”. vertelden premier Rutte en minister de Jonge tijdens de persconferentie. Normale ziekenhuisopnames, behandelingen en operaties komen in het gedrang en worden daarom uitgesteld. "Het aantal mensen dat besmet is, moet dalen." aldus het kabinet. 
Dat doel kan bereikt worden door minder met elkaar af te spreken, minder ontmoetingen en het aantal reisbewegingen te beperken. "

 

16 oktober

Boodschap burgemeester Joyce Vermue:  Een echte glimlach zien we in elkaars ogen. Een twinkeling die ook met een mondkapje op zichtbaar is.


13 oktober

Gedeeltelijke lockdown

Het kabinet besloot op 13 oktober dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal coronabesmettingen daalt. Dat gebeurt door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken,  Deze nieuwe landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag  14 oktober 22.00 uur. 

Op de website van de rijksoverheid staat o.a. informatie over:

 • Basisregels die voor iedereen gelden
 • Regels voor binnen en buiten
 • Aanvullende maatregelen
 • Vakantie in eigen land en reizen naar het buitenland
 • Coronavirus: financiële regelingen

 

7 oktober 

CoronaMelder

Het coronavirus is er nog altijd. Dus is het belangrijk om juist nu alert te blijven. Daarom bestaat de app CoronaMelder. Deze is vanaf zaterdag 10 oktober te gebruiken in heel Nederland. Download de CoronaMelder-app.

 

6 oktober

Aandacht voor elkaar 

Het Coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie en vrienden. Na ruim een half jaar slaat Coronamoeheid toe, juist nu besmettingen weer toenemen. Ondernemers krijgen harde klappen, banen zijn onzeker en jongeren worden beperkt in hun doen en laten. Mensen voelen zich sneller eenzaam, zeker nu de dagen korter worden, het virus hardnekkig blijft en we niet weten wanneer ons leven weer normaal wordt.
Volhouden wordt dus lastiger. Daar hebben we elkaar heel hard bij nodig. Daarom zetten we vanaf 6 oktober samen de schouders onder Aandacht voor elkaar. Een landelijk initiatief om nog meer naar elkaar om te zien. En om aandacht te hebben voor elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid. Zo blijven we elkaar vasthouden, ook als we afstand houden. 
Kennen jullie of hebben jullie zelf een goed idee of initiatief, waarmee mensen klaar staan voor anderen? Deel ervaringen en ideeën uit de regio en gemeenten met #aandachtvoorelkaar of op op de website van Aandacht voor Elkaar. Alle activiteiten en verhalen verzamelen we de komende tijd op deze website.


Burgemeester Joyce Vermue en wethouder Twan Zopfi trappen dinsdag 6 oktober de landelijke periode Aandacht voor elkaar voor Zundert af. Dit gebeurt via een facebook live sessie. Inwoners en geinteresseerden kunnen vragen stellen over de nieuwe coronamaatregelen en er is tevens aandacht voor hoe we voor elkaar klaarstaan in coronatijd. De sessie is terug te kijken op de facebook pagina van Joyce Vermue

 

2 oktober

Mondkapjes

Lees het precieze advies over het dragen van mondkapjes.
 

1 oktober

Dringend advies: draag een mondkapje!

Het kabinet geeft een dringend advies tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes zoals:

 • Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations etc.
 • Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats.
 • Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.
 • Dit advies gaat vooralsnog niet gelden in het primair of voorgezet onderwijs.

 

30 september

Noodverordening? Dit staat erin.

Sinds 30 september 2020 is in Midden en West-Brabant een nieuwe Noodverordening van kracht. 
De wetstekst van die noodverordening is natuurlijk leidend. Noodverordening Covid-19 30 september 2020
Maar wat betekent die noodverordening nu in gewone taal? Noodverodening Covid-19 in gewone taal


Corona test afspraak

 • Voor een coronatest bel je 0800-1202 (dagelijks bereikbaar van 08.00-20.00 uur)
 • Om een testafspraak online te maken ga naar de website van Coronatest
 • Houd je DigiD bij de hand.


28 september

Nieuwe maatregelen

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.
 

25 september

Een buurtfeest, wandelevenement of bijeenkomsten? Hoe zat het ook alweer?

In verschillende regio's gelden er verscherpte maatregelen vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen. In onze regio is dit nog niet het geval. Laten we proberen om dit zo te houden. We vragen u dan ook met klem om geen feestjes, barbecues of verjaardagen met grotere groepen thuis te organiseren. Ontmoeten en samenkomen is belangrijk voor iedereen. Laten we dat ook blijven doen, maar houd daarbij wel rekening met de coronamaatregelen. Houd vooral ook rekening met elkaar, zodat we allen gezond blijven en ons veilig voelen.

Beperk samenkomsten en feestjes in privésfeer

Het dringende advies is om niet meer dan zes personen te ontvangen in uw huis, omdat blijkt dat de meeste besmettingen thuis en in de privésfeer plaatsvinden. We vragen u dringend dit advies te volgen. Dit betekent ook dat we u vragen verstandig en verantwoordelijk om te gaan met bijeenkomsten zoals bedrijfsfeestjes en trouwfeesten. Ook hier blijft het belangrijk dat we de afstands- en hygiëneregels in acht blijven nemen.

Bijeenkomsten zonder vergunning

Het kan zijn dat kleine bijeenkomsten op andere locaties een evenement zijn. Denk bijvoorbeeld aan buurtbarbecues, buurtfeesten, wandelevenementen. Als u dit type evenement wilt organiseren, dan moet deze ook aan de huidige noodverordening voldoen. Om dit te kunnen toetsen vragen wij u het volgende:

Bijeenkomsten en evenementen met vergunning

Om een evenement te mogen organiseren heeft u een evenementenvergunning nodig. Dit gaat via het gebruikelijke proces bij de gemeente. Ook hier toetsen wij de aanvraag aan de huidige noodverordening. Om dit te kunnen doen vragen wij u het volgende:

Heeft u een vraag over een activiteit/evenement dat u wilt organiseren?

Neemt u dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee. De gemeente is te bereiken via 076-599 56 00, gemeente@zundert.nl. 

 

18 september

Het kabinet op heeft 18 september voor 6 veiligheidsregio’s maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gebaseerd op advies van het Outbreak Management Team en gaan in op zondag 20 september 18:00 uur. Deze maatregelen gelden voor de veiligheidsregio’s:

 • Amsterdam-Amstelland (Amsterdam en omgeving)
 • Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam en omgeving)
 • Haaglanden (Den Haag en omgeving)
 • Hollands-Midden (Leiden, Alphen aan de Rijn, Gouda en omgeving)
 • Kennemerland (Haarlem, Hoofddorp, Schiphol, Beverwijk en omgeving)
 • Utrecht. (Utrecht en omgeving)
  De regels hebben o.a. te maken met: sluitingstijden horeca, groepsgrootte = max.50 personen
  meldplicht voor samenkomsten met meer dan 50 personen omdat het coronavirus bezig is aan een comeback. Klik hierboven op de naam van de veiligheidsregio voor meer specifieke informatie.
   

Midden en West Brabant

In Midden en West Brabant zijn op dit moment nog geen extra maatregelen genomen. Mocht je naar een bovenstaande veiligheidsregio reizen, dan gelden de extra regels daar ook voor jou! De  Veiligheidsregio Midden en West-Brabant monitort samen met haar partners continue de actuele situatie rondom het coronavirus in de regio. Mocht het aantal besmettingen ook hier toenemen, dan volgen ook hier extra maatregelen. Als iedereen zich aan de basisregels houdt, krijgen we corona onder controle.

 

Basisregels

Voor iedereen in Nederland blijft gelden: 

 • Klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Was vaak je handen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Ga weg als het druk is
 • Reis zoveel mogelijk buiten de spits

 

2 september: 

Persconferentie coronavirus 1 september

Op dinsdag 1 september gaven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer een persconferentie over de bestrijding van het coronavirus.
Ze gaven aan waar we nu, ongeveer een half jaar na het begin van de uitbraak, staan. 
Verder stonden zij stil bij wat we doen om een tweede golf voor te blijven.
Belangrijkste punten: 

 • Discotheken en nachtclubs gaan nog niet open.
 • Het zogenaamde ‘juichverbod’ blijft in stand. Zingen en schreeuwen bij demonstraties, sportwedstrijden of concerten is niet nog steeds niet toegestaan om verspreiding van het virus via de lucht te voorkomen.
  Er gelden aparte regels voor zangkoren.


Terug van vakantie

Ben je op vakantie geweest in een gebied met veel besmettingen?

 • Blijf 10 dagen thuis (quarantaine).
 • Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen naar de kinderopvang en sport.
 • Kinderen van 4 tot en met 12 mogen naar school.
  En ze mogen ook naar de kinderopvang en sport.

Verpleeghuizen

 • Is er corona in een verpleeghuis?
  Dan krijgen personeel en bewoners iedere week een test.
 • Personeel in verpleeghuizen wordt beter voorbereid op mogelijke besmettingen.
 • Zo krijgt het personeel meer informatie en instructie over corona en ook meer beschermingsmiddelen.

Niet vergeten:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in je elleboog.
 • Was vaak je handen met zeep.
 • Ben je verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heb je koorts of ben je benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

 

19 augustus

Geen kermissen tot 1 november

De voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft besloten dat alle kermissen die gepland staan voor de komende periode niet doorgaan.
Het besluit geldt in ieder geval tot 1 november aanstaande. Op dit moment is het niet verantwoord om kermissen door te laten gaan.

Vooral omdat het coronavirus lokaal en regionaal opnieuw oplaait en het aantal besmettingen, met name onder jongeren, toeneemt. Lees meer informatie op de website van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant.


18 augustus

Nieuwe maatregelen in strijd tegen corona

Het kabinet neemt extra maatregelen omdat aantal coronabesmettingen in Nederland toeneemt. Om grip te houden op de verspreiding van het virus kan er ook lokaal extra worden gehandhaafd. Zo houden we corona onder controle.
Meer informatie over de nieuwe maatregelen lees je op de website van de Rijksoverheid.

Voor nieuws uit onze regio houd je de website van de Veiligheidsregio in de gaten.


17 augustus

App Corona melder

De Corona Melder helpt om nieuwe besmettingen in kaart te brengen en voorkomt zo verdere verspreiding van het virus. De app waarschuwt u als u enige tijd in de buurt bent geweest bij iemand die besmet is met het coronavirus. U krijgt in de app ook advies wat u dan kunt doen om te voorkomen dat u het virus onbewust op anderen overdraagt. De Coronamelder wordt op dit moment al getest in een aantal regio’s. Daarna volgt de landelijke uitrol van de app. Kijk voor meer informatie op de website Corona Melder.

 

12 augustus

Nu ook mogelijk om online afspraak coronatest te maken

Vanaf heden kan iedereen met (milde) klachten die passen bij het coronavirus, online een testafspraak maken en de uitslag van de coronatest bekijken. Dit is een aanvulling op het landelijk coronatest afsprakennummer 0800 – 1202. Dit nummer blijft 7 dagen per week van 8:00 tot 20:00 uur bereikbaar voor het maken van een testafspraak. Online kan een testafspraak gemaakt worden via de website van de Rijksoverheid.


10 augustus

Dashboard coronavirus

Benieuwd naar de uitbraken van het coronavirus in uw regio?
Je vindt deze op het Dashboard coronavirus


6 augustus

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Om grip te houden op de verspreiding van het virus kan lokaal extra worden gehandhaafd en worden enkele landelijke maatregelen verscherpt. Zo houden we corona onder controle. Meer informatie lees je op de website van de Rijksoverheid.

Voor nieuws uit onze regio houd je de website van de Veiligheidsregio in de gaten.


29 juli

Negatief reisadvies provincie Antwerpen

Vanwege het stijgend aantal besmettingen met het coronavirus gaat het reisadvies voor de provincie Antwerpen per direct naar "oranje".

 • Dit betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen naar de provincie Antwerpen sterk worden ontraden. Reis dus alleen naar Antwerpen als dit noodzakelijk is.
 • En reis alleen van de provincie Antwerpen naar Nederland als dit noodzakelijk is. Kom je uit de provincie Antwerpen naar Nederland, dan word je dringend geadviseerd om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.  
 • Boodschappen doen, winkelen, horecabezoek, dagjes uit en weekenden weg kunnen voorlopig dus niet.
 • Voor bepaalde groepen reizigers geldt een uitzondering. Voor bijvoorbeeld zorgprofessionals, grensmedewerkers en transportmedewerkers geldt dat als zij voor hun werk reizen, zij niet in thuisquarantaine hoeven, tenzij zij klachten hebben.

Kijk voor meer informatie over reizen naar België op de website van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Meer informatie over thuisquarantaine lees je op de website van de Rijksoverheid.


28 juli

Ga je naar het buitenland?

Zorg dan dat je goed voorbereid bent en de maatregelen kent die gelden voor jouw vakantiebestemming. Check het op de website van de Rijksoverheid.
 
Ben je op vakantie in Nederland en krijg je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en reuk? Bel dan naar 0800-1202 en maak een afspraak in de buurt van je vakantieadres.
 

15 juli

Zundertenaren kunnen beroep doen op het noodfonds

Zundertse inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen die in een noodsituatie zijn gekomen door de coronacrisis kunnen gebruik maken van het noodfonds Covid-19. De gemeente Zundert is gedurende de coronacrisis goed in contact gebleven haar stakeholders. Het noodfonds is een laatste vangnet als andere financiële regelingen niet hebben geholpen. Het noodfonds loopt van 11 juli tot en met 31 december.

Er zijn voorwaarden verbonden aan het noodfonds. Zo is de noodsituatie ontstaan na 1 maart, door de coronacrisis. Ook kan worden aangetoond dat andere financiële regelingen niet hebben geholpen. Vanaf 11 juli kunnen aanvragen schriftelijk ingediend worden bij het college van B&W. Het college neemt binnen vier weken een besluit. Op de website van gemeente Zundert staat meer informatie over het noodfonds, de voorwaarden en de manier van aanvragen: www.zundert.nl/corona.

 

2 juni

De Tozo-regeling is voor gevestigde ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Voor ondernemers die het nodig hebben is er inkomensondersteuning en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling is verlengd tot 1 oktober 2020 en heet nu 'Tozo 2'.

Op de website van Werkplein Hart van West Brabant vindt u meer informatie en het aanvraagformulier.

 

30 mei

Belgische-Nederlandse grens weer open

Sinds zaterdag 30 mei is familiebezoek over de Nederlands-Belgische grens weer toegestaan. Inwoners van beide landen mogen de grens passeren om hun familieleden te bezoeken. Het bezoeken van vrienden is nog niet toegestaan. Ook de overige grensmaatregelen blijven van kracht.

Bij een familiebezoek over de grens moet u kunnen bewijzen dat het om een familiebezoek gaat. De familieband moet worden aangetoond (bijvoorbeeld met documenten, foto's en correspondentie). Daarnaast is ook een identiteitsbewijs noodzakelijk. Eenmaal in het buurland moet u zich uiteraard houden aan de daar geldende richtlijnen en maatregelen.

Burgemeester Vermue: “Het is goed nieuws dat familieleden, die elkaar meer dan 2 maanden niet hebben kunnen zien, elkaar weer kunnen bezoeken. Ook in Zundert kennen we veel verhalen van families die elkaar moesten missen vanwege de gesloten grenzen. Daarnaast verwachten we weer meer Belgische bezoekers in onze winkelstraten. Ook dat is goed nieuws. Maar we doen een dringende oproep aan onze Belgische gasten: Vermijd alstublieft drukte en houd 1,5 meter afstand. Vooral op deze tweede Pinksterdag, wanneer grotere drukte wordt verwacht.


Vrijdag 29 mei

Virus onder controle houden

Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen, onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. Op de website van de Rijksoverheid staat alle informatie.

De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.

Er zijn door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.
Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren.

Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.
 

Testen bij milde klachten, inclusief verlies reuk- of smaakvermogen

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD.

Om het coronavirus nu en de komende tijd onder controle te houden is uitgebreid testen en – bij besmetting – een bron- en contactonderzoek cruciaal.

Verlies van reuk- of smaakvermogen is toegevoegd aan de lijst van klachten die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus.  In heel Nederland zijn ruim 80 testlocaties beschikbaar.

Het nummer wordt op 1 juni om 08.00 uur bekendgemaakt en is vanaf dat moment zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak te maken bij een testlocatie in de buurt.
 

Uitbreiding op ondernemersregelingen noodpakket banen en economie

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus.

Het kabinet heeft vandaag het al eerder verlengde noodpakket banen en economie verder uitgebreid. De maatregelen lopen nu een maand langer door tot 1 oktober 2020. 
Lees hier het nieuwsbericht over het noodpakket op de website van de Rijksoverheid.

 

25 mei

Zundert faciliteert horecaondernemers in aanloop naar 1 juni

‘De horeca kan per 1 juni, om 12 uur ‘s middags open zoals aangekondigd. Dus de terrassen op anderhalve meter afstand zonder maximale groepsgrootte, maar wel iedereen verplicht aan een tafeltje. Binnen mogen maximaal 30 gasten aanwezig zijn, op anderhalve meter afstand, op reservering, zittend, en met een checkgesprek aan de voorkant’, aldus minister-president Rutte op de persconferentie van 19 mei. De 1,5 meter afstand blijft de norm, zowel op de terrassen als in horecabedrijven. Uitzondering hierop vormen mensen uit een gezamenlijke huishouden.

Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen, moet iedere horecaondernemer andere maatregelen treffen. Zundertse horecaondernemers kunnen de gemeente vragen mee te kijken naar de inrichting van hun horecagelegenheid en terras. In een nieuwsbericht over de ondersteuning aan horeca-ondernemers vindt u hierover meer informatie.

 

Dinsdag 19 mei

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten dinsdag 19 mei namens het kabinet bekend dat de ingezette weg wordt vervolgd . Dit betekent:


Vanaf 1 juni contact met andere mensen

Buiten

 • U mag buiten met andere mensen afspreken.
 • U moet wel 1,5 meter afstand houden.
 • Mensen uit 1 huishouden mogen dichterbij elkaar zijn.

Binnen 

 • Bij bezoek thuis moet u 1,5 meter afstand houden.
 • In huis en in de tuin.
 • In openbare gebouwen mogen 30 mensen met elkaar afspreken.
 • Denk aan een vergadering.
 • Mensen die daar werken tellen niet mee.
 • U moet 1,5 meter afstand houden.
 • Sportscholen blijven nog dicht.
 • Samen muziek maken zoals in een zangkoor of met blaasinstrumenten is misschien nog gevaarlijk. Hier is nog onderzoek naar.

Vanaf 1 juni mag horeca open

Restaurants en cafés mogen op 1 juni vanaf 12 uur in de middag open.
Er gelden wel regels:
 

Binnen

 • Binnen mogen 30 gasten zijn.
 • U moet reserveren.
 • U moet aan een tafel zitten.
 • Een medewerker vraagt u of u verkouden bent. Of koorts heeft.
 • Heeft u deze klachten, dan moet u thuisblijven.
 • U moet 1,5 meter afstand houden.

Buiten

 • Op terrassen mogen meer dan 30 mensen zitten.
 • Als er genoeg plaats is.
 • U moet aan een tafel zitten.
 • U moet 1,5 meter afstand houden van andere bezoekers.
 • Mensen uit 1 huishouden, hoeven geen afstand te houden.

Vanaf 1 juni mogen bioscopen, theaters en concertzalen open

U kunt naar de film, het theater of een concert.
Er gelden wel regels:

 • Binnen mogen 30 mensen zijn.
 • U moet reserveren.
 • Een medewerker vraagt u of u verkouden bent. Of koorts heeft.
 • Heeft u deze klachten, dan moet u thuisblijven.
 • U moet 1,5 meter afstand houden.

Op 2 juni gaan de middelbare scholen open

 • Het gaat om voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
 • Leerlingen en leraren houden 1,5 meter afstand.
 • Maar jongeren gaan nog niet allemaal tegelijk naar school.

Nieuws voor andere scholen

 • Op 8 juni gaan de basisscholen weer gewoon open.
 • De buitenschoolse opvang ook.
  Alle kinderen gaan weer gewoon naar school en de opvang.
 • Op 15 juni beginnen met mbo, het hbo en de universiteiten weer.
  Ze gaan nog niet helemaal open.
  Ze beginnen met bijvoorbeeld examens en praktijklessen.

Vanaf 1 juni mondkapjes verplicht in openbaar vervoer

 • In tram, bus, metro en trein moet u een mondkapje dragen.
 • Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.
 • U kunt een boete krijgen van € 95 als u het mondkapje niet draagt.
 • Op stations en perrons is het mondkapje niet verplicht.

Reis alleen met de bus, tram, metro en trein als het niet anders kan.
Ga zo ver mogelijk uit elkaar zitten.
Houd bij een halte of op een perron wel 1,5 meter afstand.

Checklist voor klanten en cliënten
Organisaties checken of hun klanten/cliënten aan de maatregelen voldoen/gezond zijn. Dat kan met deze checklist

 

Maandag 11 mei

Versoepeling coronamaatregelen

De coronamaatregelen worden de komende maanden vermoedelijk geleidelijk meer versoepeld. Samen hebben we de uitbraak van het coronavirus ingeperkt. Nu wordt het tijd om op een verantwoord tempo langzaam weer kleine stappen vooruit zetten. 

Naast de landelijke coronaregels geldt er voor de provincie Noord Brabant een nieuwe noodverordening. Belangrijk om te weten is dat het verbod op samenkomsten in de openbare ruimte in stand blijft. En dat heeft een reden: Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het coronavirus zich snel verspreiden. Daarom is het belangrijk de vorming van grote groepen te voorkomen.

Tegelijkertijd willen we in Nederland het dagelijks leven mogelijk houden. Mensen kunnen dus wel beperkt bij elkaar komen. Belangrijk daarbij is:

1) drukte te vermijden

2) altijd 1,5 afstand te houden tot anderen.

Download de noodverordening van 11 mei in PDF

Lees meer over wat nu wel en niet mag (en per wanneer) op de website van de Rijksoverheid.

De scholen zijn weer gestart

Vandaag zijn de scholen voor primair onderwijs weer gestart, na een intensieve periode van thuisonderwijs.

 

Donderdag 7 mei

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten namens het kabinet een voorlopige routekaart bekend, waarbij de samenleving de komende maanden steeds een stukje verder van het slot gaat.  Zij hadden daarbij een duidelijke waarschuwing: "Dit kan alleen als iedereen zich verstandig blijft gedragen. Dus vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand."  

.

Woensdag 6 mei

Campagne Koop Lokaal gestart

De impact van de coronacrisis is overal voelbaar. Ook bij de Zundertse ondernemers. Daarom zijn  VVV Zundert, PRET (Platform Recreatie en Toerisme) en de gemeente Zundert vandaag de campagne Koop Lokaal gestart. De campagne roept mensen op om te blijven winkelen bij de winkeliers, horecagelegenheden en andere ondernemers in de kernen van Zundert. “Door lokaal te kopen steunen we de ondernemers bij ons om de hoek. We helpen hen om overeind te blijven. En dat is hard nodig, want ze worden snoeihard geraakt.”. Aldus wethouder economie Johan de Beer.

Overzicht acties ondernemers

Onze ondernemers zijn creatief in het vinden van oplossingen, zodat ze ook in deze tijden zoveel mogelijk door kunnen gaan. Deze acties zijn verzameld op de website van Zin in Zundert. Nieuwe acties of initiatieven kunnen aangeleverd worden via zininzundert@pretzundert.nl.

 

Maandag 4 mei

Samenscholingen

Er zijn regels voor groepen om te voorkomen dat veel mensen besmet raken met het coronavirus. De regels zijn erop gericht het dagelijks leven mogelijk te houden én te voorkomen dat er onverantwoorde situaties ontstaan.  

De officiële regel is dat je als je buiten bent of in een openbare gelegenheid met 3 of meer personen dat je dan minimaal 1,5 meter afstand van elkaar moet houden. Doe je dat niet dan kun je een boete krijgen. Die kan oplopen tot 400 euro. De '3-personen regel' geldt niet voor gezinnen. Ook kinderen tot en met 12 jaar die samen spelen, hoeven die afstand niet te houden. Als er ouders bij die groep kinderen zijn, moeten die uiteraard wél de afstand van 1,5 meter houden.

 

Donderdag 30 april

In de provincie Noord Brabant golden coronamaatregelen, aanvullende op de landelijke maatregelen. Omdat de cijfers in de gezondheidszorg een heel voorzichtig optimistisch beeld geven, zijn met ingang van 29 april sommige maatregelen versoepeld.

 • Zo is besloten om vanaf 29 april het verbod op recreatief nachtverblijf op te heffen. Dat betekent dat op een camping of vakantiepark verblijven met uw eigen gezin kan en mag. Met een vriendengroep een huisje of caravan huren is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair op campings en vakantieparken blijft gesloten.
 • Ook het verbod op samenkomsten blijft gelden en contactberoepen mogen nog niet worden uitgeoefend.

Download de officiële juridische tekst van de nieuwe noodverordening die op 29 april inging.
Lees hier het gezamenlijke statement van de drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Noord Brabant
 

Woensdag 29 april

Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. 
Ook maakt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) bekend het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot te maken.
Lees hier meer informatie over regelingen voor ondernemers op de website van de Rijksoverheid.


Woensdag 22 april

Buitensporten voor de jeugd vanaf 29 april

Na weken van verplichte rust en onzekerheid kregen sportliefhebbers afgelopen dinsdagavond goed nieuws. Vanaf 29 april mag de jeugd weer beperkt in de buitenlucht sporten. Gemeenten is gevraagd om de coördinatie van deze verruiming van de regels op zich te nemen.

 

Ramadan start 23 april

De coronacrisis heeft een grote impact op onze samenleving. De effecten zijn overal voelbaar. Ook bij islamitische gemeenschappen waar donderdag 23 april de Ramadan start. De Rijksoverheid heeft een handige factsheet over de Ramadan uitgegeven.
 

Vertaling persconferentie

De persconferentie door premier Rutte van dinsdagavond is door het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland vertaald in 8 talen. De snellinks op de website van het TVcN naar de persconferentie in het Arabisch-Syrisch | Berbers | Engels | Farsi | Marokkaans-Arabisch | Pools | Tigrinya | Turks.


Dinsdag 21 april

Het kabinet heeft vandaag besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Download een handig overzicht van de Rijksoverheid met alle maatregelen.

 

Dinsdag 14 april

Belastingsamenwerking West-Brabant versoepelt toeristenbelasting voor bedrijven

Houdt uw organisatie zich bezig met toerisme? Dan hoeft u dit jaar geen toerismebelasting meer te betalen. U moet echter nog steeds het aantal overnachtingen doorgeven aan de BWB bij de aangifte over 2020, zodat zij uw definitieve aanslag op basis van de juiste gegevens kunnen berekenen. 

Vragen?

Kijk op de website van Belastingsamenwerking West-Brabant voor meer informatie of stuur uw vraag via het contactformulier. U kunt bellen van maandag tot en met donderdag. Van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur op 076 - 529 8300.
  

Donderdag 2 april 

Ondernemers, werkgevers, sportverenigingen en culturele instellingen worden hard getroffen door de maatregelen, die coronabesmettingen moeten voorkomen. Er zijn steunmaatregelen om te helpen, maar er is veel informatie en de maatregelen worden door verschillende partijen uitgevoerd. 

We proberen zoveel als mogelijk maatwerk te leveren zodat Zundert goed door de corona-crisis komt.  Het college van B&W hoort graag wat er leeft bij de Zundertse ondernemers, verenigingen en instellingen, zodat we nog beter kunnen inspelen op de hulpvragen en behoeftes die er leven.

Laat het ons weten en wij gaan aan de slag met uw vragen. U kunt uw vragen mailen naar gemeente@zundert.nl  of bellen met het algemeen nummer 076-599 56 00. Kijk ook op onze coronapagina.

 

Woensdag 1 april

Er is sinds 1 april een nieuwe Noodverordening voor de Veiligheidsregio Midden en West Brabant van kracht. Deze regels gelden dus ook voor de gemeente Zundert. De bestaande maatregelen zijn verlengd tot 28 april.
Er is er ook een nieuwe maatregel bijgekomen:
Je mag niet meer overnachten op/in (mini)campings, recreatieparken, bed & breakfasts, Airbnb’s en jachthavens.
De exploitanten mogen ook geen overnachtingen meer aanbieden.
Er zijn uitzonderingen gemaakt voor hotels en het (laten) overnachten van seizoenarbeiders en zorgpersoneel.


Lees de officiële juridische tekst van de noodverordening.
Er is ook een makkelijk leesbare versie gemaakt.

 

Dinsdag 31 maart 2020

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april 

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Vandaag is de pagina Corona Steffie gelanceerd. Op een makkelijke wijze wordt uitgelegd wat het coronavirus is en hoe je hiermee omgaat.
Steffie beantwoordt vragen als: Welke symptomen kan je verwachten als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Ook komen onderwerpen als het wassen van je handen op een juiste manier en het maken van een dagindeling aan bod. Speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen die veel moeite hebben met lezen en schrijven. Ook voor kinderen is deze informatie goed toegankelijk. 

 

Donderdag 26 maart 2020

Noodverordening

De Rijksoverheid heeft maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook in de gemeente Roosendaal hebben we hier natuurlijk mee te maken. Op 26 maart heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Midden en West Brabant een nieuwe noodverordening afgekondigd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen waaronder het verbod op groepsvorming, maar ook het verbod op bezoek aan bepaalde zorginstellingen. Deze verordening is vanaf 26 maart 20:30 uur van kracht.

Ingeklapt