Kinderopvang

Per 8 juni opent de buitenschoolse opvang. Kinderen worden opgevangen op de dagen die zijn afgesproken in het contract. Van 8 juni tot 1 juli blijft noodopvang alleen nog beschikbaar voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).

Ingeklapt

(speciaal) Basisonderwijs

Vanaf 8 juni gaat het basisonderwijs, mits dit verantwoord blijkt, weer 100% open.

Ingeklapt

Voortgezet-, Beroeps- en Hoger onderwijs

Op 2 juni opent het voorgezet (speciaal) onderwijs de deuren voor alle leerlingen. In praktijk betekent dit dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn. Middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs kunnen vanaf 15 juni beperkt starten met toetsen, tentamens, praktijklessen én begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Ingeklapt