Waarom dit gebied?

De Eldert is als pilotgebied is aangewezen vanwege de jarenlange wens van een boomkwekerijbedrijf in het gebied om uit te breiden. Het huidige ruimtelijk ordeningsbeleid gaf tot nu toe geen mogelijkheden om dit toe te staan.

Ingeklapt

Gebiedsregisseur en contactgegevens

David Bömer is vanuit Treeport gebiedsregisseur, hij is bereikbaar op 06-51241090 of via david@treeport.eu.

Ingeklapt

Stand van zaken

Aan het begin van de pilot zijn er keukentafelgesprekken geweest met de grootste grondeigenaren in het gebied. Helaas kon de fysieke geplande bewonersbijeenkomst vanwege het coronavirus niet doorgaan.

De overige wensen van bewoners konden uiteindelijk in juni worden opgehaald. Toen is er een fietstocht gepland door het gebied. Inmiddels is gebleken dat er op twee boomkwekerijen wensen zijn om uit te breiden om klaar te zijn voor de toekomst. Daarnaast zijn er nog vier initiatieven bij de gemeente gemeld.

Op dit moment wordt berekend hoeveel de meerwaarde is van de verschillende initiatieven. Als deze definitief is, kan met de omgeving worden bekeken hoe deze waarde kan worden ingezet. Belangrijk is dat daarvoor draagvlak is in het gebied. Met de initiatiefnemers worden de afspraken vastgelegd en daarmee kan de formele procedure van het “plan van meerwaarde” worden doorlopen.

Ingeklapt

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van de pilot Vitaal Buitengebied? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via dit online aanmeldformulier.

Ingeklapt