Wat is het Noodfonds Energie Zundert?

De stijging van de energieprijzen raakt ons allemaal. Zo ook maatschappelijke organisaties en het midden- en klein bedrijf (het mkb). Maatschappelijke organisaties zijn alle organisaties die zich inzetten om de sociale cohesie te bevorderen. Zoals gemeenschapshuizen, culturele verenigingen, sportverenigingen, scholen, kinderdagverblijven, kerkgenootschappen, zorgaanbieders, welzijnsstichtingen, musea en de bibliotheek. Zij kunnen de hoge energielasten niet (altijd) doorberekenen aan hun klanten, en in acute nood komen door die hoge energielasten.

De rijksoverheid biedt al op verschillende manier hulp aan. Alleen soms is het niet genoeg. Het Noodfonds Energie Zundert is daarom bedoeld als vangnet en laatste redmiddel om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties en mkb hun energierekening niet meer kunnen betalen of in de financiele problemen komen. 

 

De maximale bijdrage per aanvrager is €25.000,-

Het noodfonds heeft een totaal budget van €250.000. De bijdrage wordt toegekend op volgorde van binnenkomst van de aanvragen totdat de bovengrens van het noodfonds bereikt is.

Hoe vraag ik ondersteuning aan?

Wanneer komt uw organisatie in aanmerking voor financiële steun?

  • Uw organisatie of bedrijf is statutair gevestigd in de gemeente Zundert;
  • Uw organisatie is of komt binnenkort in financiële problemen door hoge energierekeningen en u kunt aantonen dat de problemen daardoor zijn ontstaan;
  • U hebt onvoldoende financiële reserves;
  • U kunt niet of onvoldoende gebruik maken van andere financiële steunmaatregelen (bijvoorbeeld vanuit het Rijk, de belastingdienst of brancheorganisatie);
  • U maakt gebruik van het advies van een energiecoach van de gemeente (aan te vragen via de website van het Regionaal Energieloket).

 

U vraagt ondersteuning aan via een aanvraagformulier

Dit is het aanvraagformulier Noodfonds Energie Zundert (odt, 69 kb) . Onderteken het formulier en suur het op naar: Postbus 10.001, 4880 GA Zundert of mail het naar gemeente@zundert.nl. U kunt een bijdrage aanvragen van 15 maart 2023 tot en met 31 december 2023.

De energiecoach komt bij de organisatie langs

Een belangrijke voorwaarde voor een bijdrage uit het noodfonds gaat over verduurzaming. De organisatie neemt zelf energiebeperkende maatregelen en vraagt hiervoor advies aan de vrijwillige energiecoaches van de gemeente Zundert. Zij komen langs en bespreken de opties.

Meer weten over de energiecoach? Kijk dan op hun webpagina bij het Regionaal Energieloket.

Ik heb een vraag

Neem dan contact op met de gemeente. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:00 - 17:00 uur. Ons telefoonnummer is 076 - 599 5600. Of mail naar gemeente@zundert.nl.