Parkeerschijfzone

In een parkeerschijfzone gelden bijzondere parkeerregels. Het gebruik van parkeerschijven is er verplicht. Mensen mogen in de parkeerschijfzone maximaal 2,5 uur parkeren. Hiermee worden langparkeerders uit het centrum geweerd.

Parkeerschijven zijn niet te verkrijgen bij de gemeente, maar te koop in de verschillende winkels.

Parkeerschijfzone geldt voor:

  • Molenstraat vanaf het Oranjeplein in noordoostelijke richting.
  • Bredaseweg tussen de Markt en de Meirseweg.
  • De toegang naar het parkeerterrein aan de achterzijde van Hotel De Roskam over een afstand van ongeveer 20 meter vanaf de Molenstraat.
  • Markt aan beide zijden.
  • Sint Elisabethlaan over een afstand van ongeveer 15 meter vanaf de Molenstraat, inclusief het Van Goghpleintje.
  • Caspar Damstraat, alleen de vakken direct achter het gemeentehuis.
  • Eikenlaan tussen de Kastanjelaan en de Molenstraat.
  • Prinsenstraat tussen de Blauwstraat en de Molenstraat.

U kunt een ontheffing voor de parkeerschijfzone aanvragen via een formulier (PDF, 113 kb) .  

Gladheidsbestrijding gemeente Zundert

Het bestrijden van gladheid door vorst, sneeuw of opvriezing op de openbare wegen is een taak van de wegbeheerder. De gemeente Zundert is verantwoordelijk voor het bestrijden van gladheid op de wegen zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Een aantal ontsluitingswegen valt echter onder verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Brabant. De provincie voert gladheidsbestrijding uit in de volgende straten: Molenstraat, Wernhoutseweg, Prinsenstraat, Sint Bavostraat, Antwerpseweg, Bredaseweg, Ettenseweg en de Randweg.

Melding

Gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd als de gemeente melding krijgt van de provincie of de politie of als door de gemeente zelf wordt vastgesteld dat gladheidsbestrijding gewenst is. In principe wordt na 22.00 uur geen actie meer ondernomen en begint de gemeente 's ochtends om 06.00 uur met strooien. In incidentele gevallen van ernstige gladheid kan hiervan worden afgeweken.

Bij speciale omstandigheden kunt u de Servicedienst van de gemeente bellen: 
076 - 599 56 00. 

Plan gladheidsbestrijding in de gemeente Zundert

Het college van de gemeente Zundert heeft op 23 oktober 2012 het uitvoeringsplan vastgesteld voor de gladheidsbestrijding in de gemeente Zundert. De gemeente heeft een zorgplicht voor het toegankelijk houden van gemeentelijke wegen en fietspaden, vooral bij gladheid. Een aanpassing van het plan was onder andere nodig vanwege de aanschaf van nieuw materiaal, nieuwe strooimethodes en een andere locatie voor de zoutopslag.

Er spelen verschillende dilemma's bij keuzes in gladheidsbestrijding. Iedereen wil graag zijn eigen routes tot aan de voordeur gestrooid hebben. Dit zou betekenen dat de gemeente Zundert op alle wegen en straatjes in Zundert gladheid moeten bestrijden. In het kader van kosten en duurzaamheid wordt dit niet gedaan. De mogelijkheden zijn dus begrensd en daarom moet er heel bewust gekozen worden waar wel en niet gestrooid wordt. Daarbij is er gekeken naar de verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Wettelijk verplichte routes

Bij het opstellen van het plan is gekeken naar de wettelijk verplichte routes om te strooien, op basis van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Daarnaast worden er ook routes gestrooid die vanuit het schoolverkeersveiligheidsonderzoek nodig zijn en belangrijke verbindingswegen die vanuit de historie al werden gestrooid. Het gevolg hiervan is dat niet meer zo uitgebreid gestrooid wordt als voorheen. Verder zijn er enkele locaties aangewezen voor servicestrooien. Dit zijn onder andere bushaltes en verzorgingscentra waar door de Servicedienst van de gemeente handmatig wordt gestrooid.

Wat kunt u zelf doen?

U doet uw buren, voorbijgangers én uzelf er een groot plezier mee als u de stoep rondom uw huis sneeuwvrij maakt/houdt. Haal daarom tijdig strooizout en een sneeuwschep in huis. Het werkt het beste om vers gevallen sneeuw meteen weg te schuiven naar een plaats waar niemand er last van heeft. Houd hierbij goten en rioolputten vrij van sneeuw. Als er dan nog een gladde laag achterblijft, kunt u die met zout nastrooien. Op een diepbevroren laag sneeuw of ijs werkt zout strooien minder goed, omdat dat niet in één keer al het ijs verwijdert en de bovenste dooilaag vaak weer opvriest. Strooien van zout heeft vooral zin als er overheen wordt gelopen of gereden. Gebruik niet te veel strooizout. Dit werkt beter voor de gladheidsbestrijding en is beter voor bomen en planten.

De volledige kaarten met de strooiroutes kunt u hieronder downloaden.

Strooiroute Achtmaal
Strooiroute Rijsbergen
Strooiroute Wernhout
Strooiroute Zundert
Strooiroute Buitengebied
Strooiroute Provincie

Oplaadpaal elektrische auto's

Overzicht van laadpalen

Een overzicht van laadpalen in de gemeente Zundert is te vinden via deze link.

Laadpaal op eigen terrein

Er zijn verschillende aanbieders van laadpalen, zij kunnen helpen bij het plaatsen op eigen terrein, dus aan of bij een woning. De gemeente is hier niet bij betrokken.

Aanvragen publieke laadpaal

Heeft u geen ruimte om op eigen terrein een laadpaal te realiseren? Dan kan u een publiek oplaadpunt aanvragen via de website van Vattenfall.
De gemeente Zundert werkt samen met Nuon-Heijmans. De publieke laadpalen kunnen door iedereen met een elektrische auto gebruikt worden.