Wat is VAB?

In 2030 is de verwachting dat zo’n 230.000 m2 aan agrarische bebouwing leeg zal staan in de gemeente Zundert. Daarmee behoort Zundert tot de koplopers binnen onze provincie. Dat lijkt misschien niet vreemd omdat de gemeente ook qua omvang van het buitengebied koppositie inneemt, maar het is daarmee niet minder zorgwekkend.

De redenen van bedrijfsbeëindiging zijn heel verschillend: de ene boer of kweker gaat richting een gepensioneerde leeftijd en heeft geen opvolger voor zijn bedrijf. Voor de ander is het agrarisch bedrijf niet langer rendabel meer, wat ook te maken kan hebben met gedwongen schaalvergroting of noodzakelijke investeringen waarvoor de financiële middelen ontbreken. Maar allen staan voor de keuze: wat gaan we doen met de boerderijen, schuren en/of stallen die nu leeg komen?

Problemen: ondermijning, criminaliteit, eenzaamheid/sociaal en gezondheid.

Ingeklapt