04 april 2018

ZUNDERT – De 7 partijen in Zundert gaan verder met elkaar in gesprek om te komen tot een nieuw politiek akkoord op hoofdlijnen en om een college te vormen. Dit is het resultaat van het onderhandelingsproces tot nu toe tussen de partijen onder begeleiding van informateur Hans Verbraak.

Op grond van de verkiezingsuitslag van 21 maart jl. heeft het CDA als grootste partij het voortouw genomen in dit onderhandelingsproces. Deze informatiefase bestond uit drie gespreksronden waarin alle partijen zijn gehoord om te onderzoeken welke partijen het verdere onderhandelingsproces ingaan. Op 3 april heeft de heer Verbraak de 7 partijen en de burgemeester als voorzitter van de raad geïnformeerd over zijn bevindingen.

Het resultaat is dat de 7 partijen op korte termijn inhoudelijk verder gaan praten over de onderwerpen, die een plek dienen te krijgen in het akkoord. Vervolgens gaan CDA, VVD, Dorpsbelangen en Ondernemend Platteland deze punten verder uitwerken om ze daarna aan de 7 partijen voor te leggen. De verwachting is dat op korte termijn duidelijk wordt of de partijen tot een breed gedragen akkoord kunnen komen. Op 3 april hebben de 7 partijen de heer Verbraak

benoemd tot formateur om dit formatieproces verder te begeleiden.

Het streven is om het politieke akkoord, installatie van de wethouders en de portefeuilleverdeling in de vergadering van de gemeenteraad op 24 april a.s. te behandelen.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=184&cHash=fa7db48e71d31d86764620bac20b7c1c