05 januari 2018
Burgemeester houdt haar nieuwjaarstoespraak

Burgemeester houdt haar nieuwjaarstoespraak

Nieuwjaarsreceptie, 5 januari 2018.


Tijdens de weer erg druk bezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zundert sprak burgemeester Poppe-de Looff de aanwezigen toe.

Toespraak:

Geachte aanwezigen,

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zundert. Ik ben wederom verheugd u te mogen toespreken. Want het is voor u, én met u, voor wie ik mij dagelijks inspan voor een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Goed voor elkaar zorgen, elkaar kennen en ondersteunen waar nodig, horen hier bij. Koning Willem-Alexander memoreerde hier treffend aan in zijn Kersttoespraak: “Niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij”. Dit geldt ook in onze gemeente.

Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid om al 10 jaar uw burgemeester te mogen zijn. Dit is een gemeenschap waar we in hoge mate voor elkaar zorgen: van langdurige mantelzorg tot de saamhorigheid in de buurtschappen. Het ontmoeten kan hier nog. Dit is een gemeente van de menselijke maat.

Goed voor elkaar zorgen, elkaar kennen en ondersteunen waar nodig, zijn voor mij belangrijke waarden in een gemeenschap. Samen met u, de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie, spannen wij ons daarom iedere dag in voor een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Oudjaar en nieuwjaar zijn in Zundert, evenals in het overgrote deel van Nederland, rustig verlopen. Enerzijds speelde het weer mee. Anderzijds kan ik stellen dat onze investeringen in veiligheid, de samenwerking met politie en de verscherpte controles hun vruchten afwerpen.

De zorg en veiligheid voor u en hulpverleners van politie, brandweer en ambulance blijven prioriteit.

Een onderwerp wat ik ook dit jaar niet onbenoemd wil laten is ondermijning. Samen met de Taskforce Brabant-Zeeland strijden wij hier tegen. Een onderwereld die in de bovenwereld wil komen is ongewenst. Niet voor niets maakt het boek ‘De Achterkant van Nederland’, van de hand van hoogleraar Pieter Tops, veel indruk.

Criminele netwerken hebben een veel grotere greep op het openbare leven dan velen van ons willen geloven.

Zo ook in het buitengebied. We zien veel leegstand in de agrarische sector. Er moet iets met dit onroerend goed gebeuren, want ook hier ligt verkeerd gebruik op de loer. En als je het moeilijk hebt, kan de verleiding groot zijn.

Naast veiligheid heeft zorg onze grote aandacht. Het raakt aan de tweedeling in onze samenleving waar een te grote groep kansarme mensen verwijderd raakt van de samenleving. Velen wonen permanent in omgevingen die wij niet geschikt voor hen achten. Zij kunnen gemakkelijk slachtoffer worden van onderdrukking en uitbuiting. Zorg en veiligheid is dan ook ontzettend belangrijk. Een belangrijk initiatief blijft buurtpreventie.

Een goed voorbeeld waarin we dat hebben laten zien is de aanpak van camping Fort Oranje. Hierin stond, en staat nog altijd, de zorg en veiligheid van bewoners, én omwonenden, voorop.

In deze opgave weten wij ons gelukkig ondersteund door organisaties zoals de GGD en de Veiligheidsregio. Alle overheden, inclusief Rijk en provincie, staan in deze opgave zij aan zij. Gemeente Zundert weet haar allianties goed te benutten. We slaan een brug en laten onze kracht zien door te verbinden en te leiden. Deze werkwijze tilt de gemeente op en borgt daarmee onze zelfstandigheid.

Het jaar 2017 was het laatste volledige jaar van deze gemeenteraad en college van B&W. Over precies 75 dagen mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Een jaar geleden informeerde ik u vanaf deze plaats dat we in 2017 hard aan de slag zouden gaan met het behoud van Zundert als zelfstandige gemeente. Vandaag kan ik u met gepaste trots informeren dat we goed op weg zijn. De provincie heeft dit in december ook bevestigd.

Aan de basis van zo’n zelfstandige gemeente staan burgerparticipatie, regionale samenwerking en integraal werken. Dit is nodig om een slagvaardig en veerkrachtig bestuur te blijven, te verbeteren en steeds aan te passen aan het tijdsgewricht.

Een gemeente zoekt de samenwerking op met inwoners, ondernemers en organisaties. Dit betekent dat we eerst ophalen wat er leeft, alvorens beleid op te stellen. Burgerparticipatie wordt structureel onderdeel van het dagelijks werk.

Vanochtend heb ik bijvoorbeeld mijn handtekening mogen zetten onder het beheerconvenant voor terrein Brabant Chemie in Rijsbergen. Dit is op initiatief van Buurtvereniging ’t Pleintje die op deze manier hun eigen omgeving leefbaar wil houden. De afspraken passen in het streven van de gemeente om aan te sluiten bij initiatieven van inwoners.

De inbreng van u als inwoner krijgt zo steeds meer vorm. De dorpsraden zijn hier een goed voorbeeld van. Wernhout, Achtmaal en Klein Zundert hebben ieder een actieve dorpsraad en die van Rijsbergen is afgelopen jaar opgestart.

2017 was het jaar van economisch herstel in Nederland. Dat zien we ook terug in Zundert. Bedrijventerreinen Molenzicht en Beekzicht staan volop in de belangstelling. We zijn onze eigen theeplantage rijker; een uniek concept in Nederland waar u tijdens de nieuwjaarsreceptie van kan genieten. Ook blijft Zundert als ‘boomkwekerij hoofdstad’ jaarlijks vele bezoekers uit binnen- en buitenland aantrekken, voornamelijk tijdens de GrootGroenPlus beurs.

We zijn verheugd dat we tijdig hebben ingezet op de woningbouw. In iedere dorpskern wordt momenteel gebouwd. We zien prachtige projecten ontstaan waar een goede afwisseling is van woningaanbod.

Daarnaast zijn er in 2017 versneld wegwerkzaamheden uitgevoerd, zoals in de Prinsenstraat. Dit is zeker niet onopgemerkt gebleven. Het betekent overlast, maar na een tijd krijgen we er een beter geaccommodeerd straatbeeld voor terug.

Dit geldt ook voor de transformatie van de Molenstraat en de Markt die in 2018 zijn beslag zal krijgen. Het eindresultaat zal een impuls geven aan de aantrekkingskracht van Zundert, voor consumenten en ondernemers.

Tevens is Rijsbergen een prachtig nieuw gebouw rijker, wat ingezet wordt als Integraal Kind Centrum. Aanstaande maandag is de allereerste dag voor de kinderen. Als opdrachtgever zijn wij zeer trots op dit mooie schoolgebouw.

De aantrekkende economie hebben we tevens te danken aan onze geografische ligging en de verbinding met grensgemeenten. Als voorzitter van het Belgisch-Nederlands Grensoverleg zie ik hoeveel mensen er dagelijks forenzen. De open grenzen en het vrije verkeer tussen Europese landen, en in een grensregio als deze, moeten we koesteren.

In 2017 zijn wij met bedrijven en inwoners op zoek gegaan naar ons DNA. Het leverde mooie, eerlijke, herkenbare en soms ook verrassende verhalen op.

Wat boven alles uit sprong is de hechte gemeenschap. De gemeente kent een dusdanig rijk verenigingsleven die zijn weerga niet kent. Zo zijn er meer evenementen dan weken in het jaar, buurtschappen vormen een vertrouwde omgeving waar vriendschappen voor het leven opgroeien.

Maatschappelijk ondernemerschap en doorpakken zitten hier in het bloed. In 2017 vierde de Koninklijke Harmonie van Nut en Vermaak haar 175-jarig bestaan met vele activiteiten en in het bijzonder wil ik hun theaterstuk ‘De Harmonie’ noemen.

Ook genoten we van maar liefst 171 creaties tijdens het Kindercorso, zag de eerste kwekerijloop en het Rijsbergse wielerevenement het licht, en is Wernhout een mooi Antoon Jurriensplein en jeu de boules banen rijker. Dit is zomaar een greep uit de prestaties die wij samen neerzetten.

Ik wil mijn dank uitspreken voor die ontzettend grote groep vrijwilligers die zich inzet voor behoud en bloei van cultuur en recreatie. Vele tradities zijn hier nooit van de kaart verdwenen. En dat komt mede dankzij uw tomeloze inzet.

Het resultaat van het DNA-onderzoek is opgeschreven in dit boek. Ik hoop dat u als inwoner, ondernemer, vrijwilliger of raadslid de gemeente hier in herkent.
En aan wie overhandig je dan zo’n eerste exemplaar?
Aan ons ereburger. Mag ik de heer van der Kloot naar voren vragen? 

Ik overhandig u het eerste exemplaar en deze unieke plaquette die is ontworpen door Ilona Broos van ontwerpbureau In-Idee. Dank u wel, heer Van der Kloot. Voor een ieder van u ligt er na afloop van de receptie een DNA-boek klaar bij de balie. Ik ga nu afronden.

Goed voor elkaar zorgen, elkaar kennen en ondersteunen waar nodig, blijven belangrijk. In 2018 wil ik samen met u, de Gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie, doorgaan op de ingeslagen weg en onszelf iedere dag blijven inspannen voor een vitaal en sterke gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Ik hef nu graag met u het glas om te toosten op 2018. De gemeente Zundert wenst alle inwoners, organisaties en bedrijven een zeer voorspoedig nieuw jaar toe.

Proost!

Maar we zijn nog niet klaar.

Met gepaste trots kondig ik het Sint Joris Gilde uit Rijsbergen aan. Zij zullen een vendelgroet uitbrengen om het nieuwe jaar in te luiden. Ik geef graag het woord aan de hoofdman.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2018&tx_ttnews%5Bmonth%5D=01&tx_ttnews%5Btt_news%5D=121&cHash=e5b21e0a21b972ccc4a14ce3006ee2d1