10 januari 2018
Ondertekening beheerconvenant.

V.l.n.r.: mevrouw Van Baal, de heer Van Nispen, burgemeester Poppe-de Looff, wethouder Utens.

De Rijsbergse Buurtvereniging ’t Pleintje heeft het initiatief genomen om toezicht te houden op het Brabant Chemieterrein.


De buurtvereniging is vanaf heden tevens coördinator voor evenementen op het terrein.   
De afspraken passen in het streven van de gemeente om aan te sluiten bij initiatieven van inwoners.

De gemeente Zundert heeft medio 2016 het beheer van het Brabant Chemieterrein overgenomen om het in gebruik te geven aan inwoners met als functie gebruiksgroen en ruimte voor kleinschalige evenementen.

Buurtvereniging ’t Pleintje heeft het initiatief genomen om toezicht te houden op het terrein en als coördinator voor evenementen op deze locatie te fungeren. Tevens zat de buurtvereniging aan tafel bij het ontwerpen van de inrichting van het terrein. Er komt een pad te liggen omgeven door groen met onder meer een bloemenstrook en een hondentoilet.

“De afspraken met buurtvereniging ’t Pleintje zijn een concreet voorbeeld van burgerparticipatie. Het is een mooi begin van het nieuwe jaar en we hopen in 2018 meer burgerinitiatieven te mogen ondersteunen,” aldus burgemeester Poppe-de Looff. Samen met de heer Van Nispen ondertekende de burgemeester het beheerconvenant. 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2018&tx_ttnews%5Bmonth%5D=01&tx_ttnews%5Btt_news%5D=124&cHash=03efd16a2d834df8bf522d3747f02dcb