11 januari 2018
Gemeentehuis

Gemeentehuis

Vanaf 11 januari start het onderzoek naar de onderwijshuisvestingsmogelijkheden in Klein Zundert en Zundert.


Daarbij zijn er drie opties: renovatie van de bestaande basisscholen op de huidige drie locaties; vervangende nieuwbouw in de vorm van twee nieuwe Integraal KindCentra’s; vervangende nieuwbouw in de vorm van één nieuw Integraal KindCentrum (IKC). Het onderzoek wordt uitgevoerd door Dimensus, een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau. In februari presenteert het bureau de eerste resultaten.

Het draagvlakonderzoek naar onderwijshuisvestingsmogelijkheden in Zundert en Klein Zundert bestaat uit een enquête die vanaf vandaag per post wordt verspreid onder een brede groep inwoners van de twee dorpskernen. In totaal worden 2500 huishoudens gevraagd om hun mening te geven. De doelgroep betreft gezinnen met kinderen in de leeftijd van nul tot 13 jaar en een steekproef onder inwoners uit alle leeftijdscategorieën. Zij hebben tot en met zondag 28 januari de tijd om de enquête in te vullen, waarna onderzoeksbureau Dimensus de gegevens gaat verwerken.

“De resultaten van de enquête zijn, naast een ruimtelijke en financiële verkenning, heel belangrijk voor de toekomst van het basisonderwijs in Zundert en Klein Zundert. Op grond hiervan bepaalt de gemeenteraad welke voorzieningen het basisonderwijs in de komende tijd nodig heeft. We hopen dan ook op een hoge respons zodat we een zo breed mogelijk gedragen beeld krijgen,” aldus Jan Aarts, wethouder Onderwijs. 

Vervolgstappen

Het onderzoeksbureau Dimensus presenteert in februari de resultaten aan de gemeenteraad. Wethouder Aarts licht toe: “Deze presentatie is enkel informatief. Het besluit over de toekomst van het basisonderwijs wordt genomen door de nieuwe gemeenteraad die na de verkiezingen van 21 maart aantreedt.”

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2018&tx_ttnews%5Bmonth%5D=01&tx_ttnews%5Btt_news%5D=125&cHash=569dcd629d23a7ae0c563135641e70ba