05 februari 2018
Aftrap ‘Werken op Afspraak’ met weth. Piet Utens.

Aftrap campagne ‘Werken op Afspraak’ met wethouder Piet Utens.

De gemeente Zundert is gestart met werken op afspraak en een nieuwe App voor het melden van ideeën en problemen in de wijken.


Het ‘Werken op Afspraak’ is een pilot voor de duur van een jaar. Het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs, het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een vergunning kan vanaf nu enkel op afspraak. Een afspraak maken kan via www.zundert.nl of telefonisch via 076-599 56 00. Het voordeel voor burgers is dat zij niet lang hoeven te wachten, ze 24/7 een afspraak kunnen maken en wij hen beter kunnen helpen met hun vraag.

“Met de pilot voor het werken op afspraak willen we de dienstverlening voor inwoners verbeteren. Dit doen we door alle loketten te concentreren op één locatie, namelijk het gemeentehuis op de Markt in Zundert. Daarnaast helpt de pilot ons om inwoners beter en sneller helpen, omdat we van te voren inzicht hebben in hun vraag. De pilot is voor de duur van een jaar. Hierna volgt een evaluatie waarin we onder meer de behoefte onderzoeken om openingstijden aan te passen,” aldus wethouder Dienstverlening, Piet Utens. Wwethouder Utens nam de officiële aftrap door als één van de eerste inwoners van gemeente Zundert op afspraak te komen.

Verbeterdebuurt

Het melden van een kapotte lantaarnpaal of het brengen van een idee voor een wijk wordt nu nog makkelijker met de overstap naar de App ‘Verbeterdebuurt’. Inwoners kunnen via de app meldingen doen die worden opgepakt door collega’s van Burgerzaken en de Buitendienst. De App kun je downloaden in de App Store of Google Play. Meldingen kunnen ook via de website www.verbeterdebuurt.nl gemaakt worden. 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2018&tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&tx_ttnews%5Btt_news%5D=140&cHash=0c13d7df5a7e8b6b5131986663406a2b