07 september 2017

Bent u ook zo benieuwd naar het ontwerp Prinsenstraat? Kom dan langs op maandag 18 september. Dan organiseert de gemeente Zundert een informatieve inloopavond. Tussen 17.00 en 19.30 uur bent u van harte welkom om in de hal van het gemeentehuis aan de Markt 1 het ontwerp te komen bekijken. We lichten het ontwerp en de planning voor de komende tijd graag aan u toe. Ook enkele impressies met de toekomstige situatie op rijbaan niveau zijn te zien.

Reconstructie Prinsenstraat
De Prinsenstraat is toe aan een groot onderhoud en nieuwe inrichting. Gezamenlijk met een werkgroep van 10 bewoners is het ontwerp opgesteld. Op het ontwerp staat hoe we de Prinsenstraat, die op dit moment een belangrijke verkeersfunctie heeft binnen de kern Zundert, veiliger gaan inrichten. Dit gebeurt onder andere door het aanbrengen van fietsstroken die duidelijk onderscheiden zijn van de rijbaan, door het verplaatsen van de oversteekplaats ter hoogte van de Veldstraat naar het Prinsenplein en door het aanbrengen van een midden geleider ter hoogte van het Prinsenplein zodat er overgestoken kan worden in 2 fasen met een rustpunt op de midden geleider.
Op het gedeelte tussen de Berkenring en de rotonde Beeklaan (randweg) wordt de huidige boomstructuur weggehaald en komt er een nieuwe boomstructuur voor terug.
Daarnaast wordt de rijbaan van de Prinsenstraat voorzien van een geluidsreducerende asfaltverharding.

Planning
Na de inloopmiddag wordt het ontwerp verder voorbereid en zal een aannemer starten met de voorbereiding van de realisatie. De daadwerkelijke werkzaamheden zullen nog dit najaar starten.

Aanvang herinrichtingswerkzaamheden Molenstraat

De reconstructie van de Prinsenstraat wordt uitgevoerd voorafgaand aan de herinrichting van de Molenstraat. Aansluitend op de reconstructie Prinsenstraat zullen de daadwerkelijke herinrichtingswerkzaamheden Molenstraat plaatsvinden.

Vragen?
Bij vragen of meer gewenste informatie, kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer R. van Zitteren, r.van.zitteren@zundert.nl.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/archief/2017/09/artikel/informatieve-inloopavond-over-reconstructie-prinsenstraat-39.html