13 september 2017

Het bestemmingsplan "Hoek Bredaseweg – Het Laar te Zundert” is op 11 juli 2017 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Zundert. Tegen dit besluit is geen beroep ingesteld en/of een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan "Hoek Bredaseweg – Het Laar te Zundert” is hierdoor op 31 augustus 2017 geheel in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Ter inzage
Iedereen kan het bestemmingsplan inzien bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert).

Het digitale bestemmingsplan is het juridisch bindende plan en is rechtstreeks in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de rechtstreekse link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0879.BPbredaseweg12-VS01

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/archief/2017/09/artikel/onherroepelijk-bestemmingsplan-hoek-bredaseweg-het-laar-te-zundert-41.html