22 april 2022

Het ontwerpbestemmingsplan Prinsenstraat Fase 3 van de Tuinderij in Zundert wordt in procedure gebracht. Dat heeft het college van B&W besloten. In fase 3 worden 80 woningen mogelijk gemaakt, waarvan een groot deel bestemd is voor sociale huur. Gemeente Zundert en Maas-Jacobs Vastgoed hebben dit vastgelegd in een overeenkomst.

 

Er is voor ieder wat wils. Er komen sociale huurwoningen, zowel appartementen, als nultredenwoningen en rijwoningen. Voor de verkoop komen rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen,  vrijstaande woningen en seniorenwoningen. Het college is blij met deze diversiteit aan woningen. Wethouder Patrick Kok vertelt: ‘In deze actuele woonmarkt is elke woning nodig. Dat we voor zo’n grote gevarieerde doelgroep kunnen bouwen, waarbij sociale huur voorop staat is niet alleen nodig, maar vergroot ook de levendigheid en doorstroom in onze dorpen'. 

 

Nieuwe waterberging

Er komt een nieuwe waterberging aan de zuidoostkant van het plan. De huidige waterberging, die het water afvoert vanuit de Veldstraat, verdwijnt. De nieuw te bouwen woningen liggen daardoor op grotere afstand van de bestaande woningen in de Veldstraat. 

 

Intensief overleg met de omgeving

Belanghebbenden zijn betrokken bij het plan. Naast een digitale inloopavond voor omwonenden en geïnteresseerden zijn er veel gesprekken gevoerd met de direct omwonenden. Met een paar aanpassingen past het plan nog beter in de omgeving.

 

Grootste woningbouwproject

De Tuinderij is het grootste woningbouwproject binnen de gemeente en wordt in fases ontwikkeld. In totaal worden er bijna 200 woningen gebouwd, een corsobouwplaats voor twee buurtschappen en een groene-, landschappelijke zone waarin je straks heerlijk kunt wandelen.

 

Vervolg

Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk een zienswijze indienen. Na de terinzagelegging worden alle eventuele ingekomen zienswijzen behandeld, beantwoord en gebundeld en voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/80-nieuwe-woningen-in-nieuwe-fase-de-tuinderij