11 mei 2022

Het Integraal Kindcentrum (IKC) in Rijsbergen is uitgebreid met twee extra lokalen om tegemoet te komen aan het grote leerlingenaantal. De gemeenteraad heeft in de zomer van 2020 hiervoor 500.000 EUR beschikbaar gesteld. 

Vandaag, dinsdag 10 mei, is de aanbouw feestelijk geopend in aanwezigheid van wethouder Onderwijshuisvesting Johan de Beer, het schoolbestuur SKOR, het bouwteam, leerlingen en docenten.  Het IKC werd in december 2017 in gebruik genomen. In juli 2020 heeft de gemeenteraad EUR 500.000 beschikbaar gesteld om de uitbreiding van het gebouw mogelijk te maken. In 2021 is de aanbouw gerealiseerd.

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Wethouder Onderwijshuisvesting, Johan de Beer zegt hierover: “In Rijsbergen is er een enorme vraag naar onderwijs en opvang. De extra lokalen zijn daarom een must voor de school én de kinderopvang. Daarom ben ik blij dat we in de gemeente hier werk van hebben gemaakt, zodat we de juiste faciliteiten kunnen bieden voor goed onderwijs en opvang”.

 

Integraal Kindcentrum brengt functies samen

Het Integraal Kindcentrum in Rijsbergen biedt ruimte aan school, tussenschoolse opvang (TSO), kinderopvang en logopedie. “Nu is er extra ruimte voor alle kinderen en personeel. Én ruimte om met elkaar het gebruik van het gebouw te optimaliseren. Dat doet zijn naam ‘De Plaetse’ eer aan: de plaetse is één ruimte die alle gebruikers samen delen,” aldus Ivo Witte, secretaris van stichtingsbestuur SKOR. Vanuit die IKC-gedachte, heeft er een herverdeling van lokalen plaatsgevonden tussen Kober Kinderopvang en de St. Bavoschool.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/aanbouw-ikc-rijsbergen-feestelijk-geopend