17 februari 2022

De provincie stemt in met het vestigen van de corsobouwplaats van buurtschap de Lent aan de Wernhoutseweg in Wernhout, gemeente Zundert. Daarmee is de weg vrij voor de laatste stappen om tot concrete bouw te komen. Hiermee wordt een bijzonder gemeentelijke project van 10 jaar afgerond met voor alle buurtschappen een bloemencorsobouwplaats op een goede, vaste en veilige plek. Daarmee is dit UNESCO werelderfgoed duurzaam verankerd in de gemeente Zundert.

Buurtschap de Lent moest op zoek naar een nieuwe locatie nadat de eigenaar van de grond het gebruik had opgezegd. Na een lange zoektocht is een nieuwe plek aan de Wernhoutseweg gevonden, maar vanuit de provinciale regels was hier geen gebouw toegestaan. Gedeputeerde Staten hebben daarom ingestemd met een ontheffing. Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte: “Het gaat hier om bijzondere omstandigheden. Het bloemencorso Zundert heeft een uniek karakter. Naast dat het zorgt voor een sociale samenhang binnen de eigen gemeenschap, heeft het een internationale uitstraling en staat om die reden ook terecht op de werelderfgoedlijst. De gemeente heeft in dit concrete plan ervoor gezorgd dat het goed in het landschap gepast wordt, met daarbij oog voor natuurontwikkeling en de berging van water. Bovendien wordt de oude bouwplaats volledig ontmanteld en teruggebracht naar weiland. Wat je noemt een win-win-situatie”.

 

Van veld naar professionele werkplaats

Waar corsobouwplaatsen ooit zijn ontstaan op een veldje, zijn ze uitgegroeid tot professionele werkplaatsen. Hier komen de buurtschappen in het bouwseizoen dagelijks samen, wordt kostbaar materiaal opgeslagen, en worden wagens van maximaal 19 meter lang en 9 meter hoog gebouwd. Deze omvang vereist professionalisering. Daarom is in 2011 de ambitie uitgesproken om binnen 10 jaar alle buurtschappen van een ideale corsobouwplaats te voorzien. De locatie, de oppervlakte, de route naar de optocht, de vergunningen, de veiligheid: alle voorwaarden moeten in orde zijn. “De Lent is hét slotakkoord. Alle corsobouwplaatsen beschikken nu over een geschikte bouwlocatie. De gemeente heeft hier een faciliterende rol in gespeeld. De realisatie is echt de verdienste van alle buurtschappen en hun sponsoren,” aldus wethouder Ruimtelijke Ordening, Patrick Kok. 

Met de afronding van het 10-jarig traject, ligt er een belangrijke basis voor de toekomst van het corso. “De bouwplaatsen zijn letterlijk de basis voor ieder buurtschap. Hier komt men samen, hier wordt het corso gemaakt. Hier vindt voor velen een groot deel van het sociaal leven plaats. Toekomstbestendige bouwplaatsen zijn dan ook cruciaal voor het in stand houden van deze unieke traditie, dat terecht een plek heeft gekregen op de werelderfgoedlijst,” voegt wethouder Cultuur, Twan Zopfi toe.

 

Vervolgproces

De provincie Noord-Brabant heeft op 17 februari de ontheffing verleend. Vanaf 25 februari ligt de uitgebreide omgevingsvergunning voor de corsobouwplaats van buurtschap De Lent voor zes weken ter inzage. Voor buurtschap de Lent is dit een belangrijke stap. “We sluiten een langdurig proces af waarbij meer dan twintig locaties uitgebreid bekeken zijn. Ons buurtschap was dan ook echt toe aan deze stap. Deze bouwlocatie geeft ons de mogelijkheid om verder te bouwen en verder te ontwikkelen. Met deze ontheffing en vergunning kunnen we aan de slag op onze nieuwe bouwlocatie zodat we onze deelname aan het bloemencorso 2022 kunnen verzekeren,” aldus Roy Doomen, voorzitter buurtschap de Lent.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/afronding-10-jarig-project-professionalisering-corsobouwplaatsen-zundert